Instrumenty dla Gminnej Orkiestry Dętej

08.03.2019

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. Muzyczne pokolenia. Kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów poprzez doposażenie Orkiestry Dętej Gminy Bestwina w instrumenty muzyczne mająca na celu zachowanie lokalnego dziedzictwa Ziemi Bielskiej poprzez doposażenie Orkiestry Dętej Gminy Bestwina w profesjonalne instrumenty muzyczne oraz organizację wydarzenia kulturalnego promującego tradycje muzyczne obszaru

Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej

W ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwooju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wartość operacji 52 000.00 zł.

Dofinansowanie ze środków zewnętrznych w tym Unii Europejskiej 33 080.00 zł.

Zagrają jak w filharmonii – instrumenty dla gminnej orkiestry dętej

Muzyka prezentowana przez Orkiestrę Dętą Gminy Bestwina z siedzibą w Kaniowie stoi od lat na bardzo wysokim poziomie. Świadczą o tym występy na festiwalach w kraju i za granicą, wspaniała Międzygminna Rewia Orkiestr, liczne nagrody i wyróżnienia. W szeregi naszych artystów garnie się coraz więcej chętnych, z czego zadowoleni są kapelmistrz Urszula Szkucik – Jagiełka oraz prezes Stanisław Hamerlak. Niestety, posiadane instrumentarium nie wystarczało już do szkolenia kolejnych pokoleń, dlatego pomyślano o zakupie nowego sprzętu, oczywiście tego z najwyższej półki. Na wniosek Gminnego Ośrodka Kultury w Bestwinie, przy wsparciu i wkładzie własnym Urzędu Gminy uzyskano ze środków Unii Europejskiej dofinansowanie na zakup dwóch saksofonów, barytonu, a także eufonium. Łączna wartość zadania to 52 000 zł, z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2010 wpłynęło 33 080 zł.

 

Orkiestra, działająca początkowo pod auspicjami OSP Kaniów a obecnie w strukturach Gminnego Ośrodka Kultury w Bestwinie powstała w 1998 r., obecnie liczy ponad 50 członków w przedziale wiekowym 10 – 80 lat. Kładzie szczególny nacisk na popularyzację najbardziej wartościowych utworów muzyki polskiej i światowej, krzewi tradycje regionu, reprezentując go na zewnątrz (Niemcy, Włochy, Słowacja, Francja). Adepci mają możliwość zapoznania się z marszami, pieśniami patriotycznymi i muzyką filmową. Uświetniają swoją grą uroczystości gminne i kościelne, grali podczas obchodów stulecia niepodległości, świętowali ponadto własny jubileusz XX – lecia.

 

7 marca na sali sesyjnej Urzędu Gminy dokonano uroczystego przekazania instrumentów. Gminę Bestwina reprezentowali wójt Artur Beniowski, skarbnik Anita Kubik, insp. Piotr Łyp, przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik, wiceprzewodniczący Stanisław Nycz, radni Grzegorz Owczarz, Magdalena Wizner – Wilczek, radny Rady Powiatu Bielskiego Grzegorz Gawęda i dyrektor GOK Grzegorz Boboń, natomiast Orkiestrę – Urszula Szkucik – Jagiełka, Stanisław Hamerlak, Janusz Jagiełka i Michał Wesołowski. Nie brakowało gratulacji i życzeń. Nowe instrumenty będą zapewne wymagały „dotarcia” na próbach, ale ich dźwięki powinny zadowolić tak muzycznych laików jak i wytrawnych melomanów.

Przekazane w użytkowanie instrumentarium to:

- Saksofon barytonowy Bb P Mauriat 302 (LOW Bb) GL
- Saksofon tenorowy P Mauriat ST 180
- Baryton B Yamaha YBH-301
- Cerveny Euphonium CEP 737-4R

 

Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie pragnie podziękować władzom gminy Bestwina na czele z wójtem Arturem Beniowski, panią skarbnik Anitą Kubik oraz radnymi obecnej i poprzedniej kadencji za przekazanie środków finansowych na to zadanie. Szczególnie gorące podziękowania kierujemy w stronę pana Piotra Łypa za pomoc w przygotowaniu oraz rozliczeniu wniosku.

Więcej zdjęć - GALERIA

© 2016 Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie
All Rights Reserved. Designed By WarpTheme