Projekt Gminnego Ośrodka Kultury "Modernizacja i uatrakcyjnienie Pasieki Słowiańskiej" laureatem konkursu „Tu mieszkam, tu zmieniam”

V edycja Konkursu “Tu mieszkam, tu zmieniam”, organizowanego przez Fundację Santander, została rozstrzygnięta 16 września 2019 roku. Celem konkursu było wyzwolenie potencjału społecznego członków lokalnych organizacji pozarządowych oraz jednostek publicznych prowadzących działalność kulturalną, edukacyjną, wychowawczą, charytatywną i społeczną, zainspirowanie ich do działania na rzecz dobra wspólnego w przestrzeni publicznej, w lokalnym środowisku. Z nadesłanych 774 projektów komisja konkursowa wybrała 68 nagrodzonych organizacji. Jeden z 20 najwyższych grantów w wysokości 10 000 zł otrzyma Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie na wsparcie realizacji projektu związanego z remontem Pasieki Słowiańskiej przy Muzeum Regionalnym w Bestwinie.

Zwycięski koncept opracowany przez Andrzeja Wojtyłę p.t.: "Modernizacja i uatrakcyjnienie Pasieki Słowiańskiej" ma na celu zagospodarowanie lokalnej przestrzeni publicznej poprzez poprawę jej funkcjonalności i atrakcyjności. Projekt zakłada wzbogacenie Pasieki Słowiańskiej znajdującej się przy Muzeum Regionalnym w Bestwinie o ścieżkę dydaktyczną w postaci plansz edukacyjnych na stelażach wraz z odtworzeniem kapliczki patrona pszczelarzy św. Ambrożego. W zamyśle przedsięwzięcia skupiono się również na poprawie estetyki pasieki poprzez dokonanie niezbędnych napraw i konserwacji istniejących uli wraz z remontem alejki. Uruchomienie środków nastąpi po podpisaniu stosownej umowy z fundacją, a realizacja zakończona zostanie do 31 sierpnia 2020 roku. Pasieka Słowiańska działa już od ponad 20 lat. Prowadzone są w niej lekcje plenerowe o pszczelarstwie i lokalnym środowisku naturalnym. W funkcjonowanie i działalność Pasieki Słowiańskiej mocno zaangażowana jest lokalna społeczność. Zajęcia są bezpłatne dla wszystkich dzieci i młodzieży z terenu gminy Bestwina. Wykonanie projektu będzie swoistym zamknięciem procesu rewitalizacji terenów zielonych przy Muzeum Regionalnym w Bestwinie. W chwili obecnej finalizowana jest budowa parku miniatur wraz z infrastrukturą rekreacyjną.

© 2016 Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie
All Rights Reserved. Designed By WarpTheme