Ceramiczne warsztaty rodzinne

Spis treści

Tytuł projektu: Promowanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego i akwakultury obszaru LSR poprzez organizację cyklu rodzinnych warsztatów ceramicznych

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze 2014 – 2020”, z wyłączeniem projektów grantowych

> Harmonogram zajęć

  

 


Kwiecień

10 kwietnia 2018 – od godziny 14.30

11 kwietnia 2018 – od godziny 14.30

12 kwietnia 2018 – od godziny 14.30

17 kwietnia 2018 – od godziny 14.30

18 kwietnia 2018 – od godziny 14.30

20 kwietnia 2018 – od godziny 13.00

24 kwietnia 2018 – od godziny 14.30

25 kwietnia 2018 – od godziny 14.30

Zdjęcia z zajęć poniżej:

  

     
 

Maj

12 maja - g. 10.00

15 maja - g. 14.30

16 maja - g. 14.30

19 maja - g. 10.00

22 maja - g. 14.30

23 maja - g. 14.30

29 maja - g. 14.30

30 maja - g. 14.30

 

Klubik Dobedu

8 maja g. 17.10

9 maja g. 10.00 i g. 16.30

11 maja g. 10.00

 

                           

 *

                                           

********************************************************************* 

 


Czerwiec

PROSIMY O WCZEŚNIEJSZĄ REZERWACJĘ TELEFONICZNĄ. UCZESTNIK WARSZTATÓW CERAMICZNYCH MOŻE BRAĆ UDZIAŁ W ZAJĘCIACH TYLKO JEDEN RAZ W TYGODNIU. ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

02 czerwca 2018 – 10.00 – 11.30

05 czerwca 2018 – 14.30 – 16.00

06 czerwca 2018 – 14.30 – 16.00

12 czerwca 2018 – 14.30 – 16.00

13 czerwca 2018 – 14.30 – 16.00

19 czerwca 2018 – 14.30 – 16.00

20 czerwca 2018 – 14.30 – 16.00

26 czerwca 2018 – 10.00 – 11.30

 

 

 

 


Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze 2014 – 2020”, z wyłączeniem projektów grantowych

 

Beneficjent: Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie

Tytuł projektu: Promowanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego i akwakultury obszaru LSR poprzez organizację cyklu rodzinnych warsztatów ceramicznych

Cel: Zakup niezbędnego wyposażenia oraz organizacja warsztatów ceramicznych     promujących dziedzictwo kulturowe rybołówstwa i akwakultury na obszarze objętym LSR

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ (sierpień 2018)

20 sierpnia 2018 – 10.00 – 11.30

21 sierpnia 2018 – 10.00 – 11.30

22 sierpnia 2018 – 10.00 – 11.30

23 sierpnia 2018 – 10.00 – 11.30

18 sierpnia 2018 – 15.00 – 19.00 - tereny rekreacyjne w Kaniowie przy ul. Batalionów Chłopskich – wystawa prac wykonanych przez uczestników zajęć w ramach imprezy plenerowej „Święto Karpia Polskiego”


Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze 2014 – 2020”, z wyłączeniem projektów grantowych

 

Beneficjent: Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie

Tytuł projektu: Promowanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego i akwakultury obszaru LSR poprzez organizację cyklu rodzinnych warsztatów ceramicznych

Cel: Zakup niezbędnego wyposażenia oraz organizacja warsztatów ceramicznych     promujących dziedzictwo kulturowe rybołówstwa i akwakultury na obszarze objętym LSR

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ (wrzesień 2018)

11 września 2018 – 14.30 – 16.00

12 września 2018 – 14.30 – 16.00

13 września 2018 – 14.30 – 16.00

15 września 2018 – 10.00 – 11.30

 

9 września 2018 - tereny rekreacyjne w Bestwinie przy ul. Krakowskiej – wystawa prac wykonanych przez uczestników zajęć w ramach imprezy plenerowej „Dożynki Gminne”               w godzinach 13.00 – 18.00.

17 – 25 września 2018 - wystawa czasowa prac wykonanych przez uczestników zajęć, „Galeria na prowincji” przy Muzeum Regionalnym im. ks. Zygmunta Bubaka w Bestwinie,              ul. Kościelna 57 w godz. 7.30 – 15.00.

 

Wernisaż wystawy:

 

© 2016 Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie
All Rights Reserved. Designed By WarpTheme