Ceramiczne warsztaty rodzinne - Ceramiczne warsztaty rodzinne

Spis treści

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze 2014 – 2020”, z wyłączeniem projektów grantowych

 

Beneficjent: Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie

Tytuł projektu: Promowanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego i akwakultury obszaru LSR poprzez organizację cyklu rodzinnych warsztatów ceramicznych

Cel: Zakup niezbędnego wyposażenia oraz organizacja warsztatów ceramicznych     promujących dziedzictwo kulturowe rybołówstwa i akwakultury na obszarze objętym LSR

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ (sierpień 2018)

20 sierpnia 2018 – 10.00 – 11.30

21 sierpnia 2018 – 10.00 – 11.30

22 sierpnia 2018 – 10.00 – 11.30

23 sierpnia 2018 – 10.00 – 11.30

18 sierpnia 2018 – 15.00 – 19.00 - tereny rekreacyjne w Kaniowie przy ul. Batalionów Chłopskich – wystawa prac wykonanych przez uczestników zajęć w ramach imprezy plenerowej „Święto Karpia Polskiego”

© 2016 Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie
All Rights Reserved. Designed By WarpTheme