Ceramiczne warsztaty rodzinne - Harmonogram wrzesień

Spis treści

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze 2014 – 2020”, z wyłączeniem projektów grantowych

 

Beneficjent: Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie

Tytuł projektu: Promowanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego i akwakultury obszaru LSR poprzez organizację cyklu rodzinnych warsztatów ceramicznych

Cel: Zakup niezbędnego wyposażenia oraz organizacja warsztatów ceramicznych     promujących dziedzictwo kulturowe rybołówstwa i akwakultury na obszarze objętym LSR

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ (wrzesień 2018)

11 września 2018 – 14.30 – 16.00

12 września 2018 – 14.30 – 16.00

13 września 2018 – 14.30 – 16.00

15 września 2018 – 10.00 – 11.30

 

9 września 2018 - tereny rekreacyjne w Bestwinie przy ul. Krakowskiej – wystawa prac wykonanych przez uczestników zajęć w ramach imprezy plenerowej „Dożynki Gminne”               w godzinach 13.00 – 18.00.

17 – 25 września 2018 - wystawa czasowa prac wykonanych przez uczestników zajęć, „Galeria na prowincji” przy Muzeum Regionalnym im. ks. Zygmunta Bubaka w Bestwinie,              ul. Kościelna 57 w godz. 7.30 – 15.00.

 

Wernisaż wystawy:

 

© 2016 Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie
All Rights Reserved. Designed By WarpTheme