Przetarg nieograniczony na realizację zadania

Przetarg nieograniczony na realizację zadania:

 „Park Miniatur w Bestwinie – etap I - wykonanie i montaż budowli architektonicznych"

w ramach projektu:

„Park Miniatur w Bestwinie infrastruktura budująca ofertę turystyczną przez upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury obszaru LSR”

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik do OPZ - zagospodarowanie 1

Załącznik do OPZ - zagospodarowanie 2

Załącznik do OPZ - zagospodarowanie 3

Załącznik nr 1 formularz oferty

Załącznik nr 2 oświadczenie

Załącznik nr 3 oświadczenie

Załącznik nr 4 grupa kapitałowa

Załącznik nr 5 wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 6 wzór umowy

Załącznik nr 7 wzór wniosków dot. podwykonawstwa

Załącznik nr 8 OPZ - park miniatur w Bestwinie

 

Informacja uzupełniona dnia 15.02.2019 roku o:

Informacja z otwarcia ofert - kliknij tutaj

 

Informacja uzupełniona dnia 13.03.2019 roku o:

Zawiadomienie o wyborze oferty - kliknij tutaj

Informację uzupełniona dnia 29.03.2019 roku o:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Roboty budowlane - kliknij tutaj

© 2016 Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie
All Rights Reserved. Designed By WarpTheme