Przetarg nieograniczony na realizację zadania

Przetarg nieograniczony na realizację zadania:

"Park miniatur w Bestwinie - etap II - Zagospodarowanie terenu"

w ramach projektu:

„Park Miniatur w Bestwinie infrastruktura budująca ofertę turystyczną przez upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury obszaru LSR”

Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)

SIWZ (pdf)

Załącznik nr 1 formularz oferty (docx)

Załącznik nr 2 oświadczenie (docx)

Załącznik nr 3 oświadczenie (docx)

Załącznik nr 4 grupa kapitałowa (docx)

Załącznik nr 5  wykaz osób (doc)

Załącznik nr 6 wzór umowy (pdf)

Załącznik nr 7 wzór wniosków dot. podwykonawstwa (doc)

Dokumentacja techniczna (rar)

 

Informacja uzupełniona dnia 18.03.2019 roku o:

Informacja z otwarcia ofert - kliknij tutaj

Informacja uzupełniona dnia 29.03.2019 roku o:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - kliknij tutaj

Informacja uzupełniona dnia 08.04.2019 roku o:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Roboty budowlane - kliknij tutaj

© 2016 Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie
All Rights Reserved. Designed By WarpTheme