15 marzec 2022
Herb Gminy Bestwina Kolaż przenikającej się flagi ukraińskiej i polskiej

„Miarą twojego człowieczeństwa
jest wielkość twojej troski o drugiego człowieka”
/ks. M. Maliński/

Podopieczni "Gmina Bestwina Ukrainie" Podopieczni "Gmina Bestwina Ukrainie"


Dzięki bezinteresownemu zaangażowaniu wielu naszych mieszkańców, wolontariuszy, pracowników i instruktorów Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnej Biblioteki, druhów OSP, nauczycieli, pracowników Bazy na Krakowskiej, Klubiku Dobedu i Muzeum Regionalnego przy znacznym wsparciu Wójta Gminy Bestwina od 14 marca organizowane są dla ukraińskich dzieci przedszkolnych i szkolnych, które znalazły schronienie w domach naszych mieszkańców warsztaty edukacyjno-kulturalne. Warsztaty odbywają się w trzech grupach wiekowych (przedszkolaki, klasy 1-3, klasy 4-8) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00. Obecnie w zajęciach uczestniczą 23 osoby dla których przygotowano sale zabaw oraz zajęcia edukacyjne obejmujące naukę języka polskiego, angielskiego, matematyki, zajęć artystycznych, ruchowych i manualnych. Dzieci mają zapewnione przybory i materiały dydaktyczne, zabawki oraz śniadanie i obiad.
Swoją cegiełkę w ramach pomocy uciekającym przed wojną mieszkańcom Ukrainy dołożyli również członkowie Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Bestwina”, którzy przy wsparciu ludzi dobrej woli (Wójta Gminy Bestwina – Artura Beniowskiego, radnych Rady Gminy, sołtys Bestwiny – Marii Maroszek, pani Anny Walczak, pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Bestwinie, właścicieli Piekarni Rąba oraz Inter Bestrol) w dniu 12 marca przygotowali i przekazali potrzebującym 1500 kanapek.

Można nie pomagać, można znaleźć wiele racjonalnych argumentów dla konkretnych przypadków, aby nie pomagać.
Ale to nic nie zmieni. 
Nadal będą głodni, chorzy, cierpiący, potrzebujący.

Lepiej zgrzeszyć nadmiarem dobroci i naiwności, niż nadmiarem kalkulacji i nieufności.”
G.B.