Logo Ryba i Morze, Śląskie, Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina, Unia Europejska - Fundusz Morski i Rybacki

W przeciągu 5 lat działalności LGR Bielska Kraina zrealizowane zostały 4 projekty współpracy objęte priorytetem 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartym w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze 2014-2020”:

1. Wsparcie aktywności i kompetencji mieszkańców śródlądowych obszarów rybackich” (PROJEKT SZKOLENIOWY);
2. „Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej poprzez organizację wyjazdów studyjnych oraz udział w konferencji rybackiej” (PROJEKT MIĘDZYNARODOWY);
3. Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej oraz promocja obszarów rybackich poprzez organizację wyjazdów studyjnych oraz wydanie publikacji promującej obszary zależne od rybactwa (PROJEKT MIĘDZYNARODOWY);
4. Projekt współpracy międzyregionalnej "Złota Łuska".
Projekty szkoleniowe miały na celu zwiększenie aktywności i kompetencji mieszkańców,
w szczególności branży rybackiej, poprzez udział przedstawicieli LGR w szkoleniach i wyjazdach studyjnych. W ramach projektu uczestnicy wzięli udział w szkoleniach z zakresu "Profilaktyki
w hodowli ryb", „Wzorcowego gospodarstwa rybackiego”, "Innowacyjnych metod wylęgarniczych ryb łososiowatych, systemów recyrkulacji wody w produkcji ryb łososiowatych" itp. oraz w wizytach studyjnych. Działanie te przyczyniły się bezpośrednio do pogłębienia wiedzy osób sektora rybackiego.
Idea realizacji partnerskich Projektów współpracy międzyregionalnej wynikała ze zdiagnozowanych potrzeb w zakresie popularyzacji spożycia ryb słodkowodnych oraz realizacji działań na rzecz zachowania tradycji lokalnych, a szczególnie tradycji związanych z rybactwem. W związku z tym zrealizowano projekty, które pozwoliły na nawiązanie współpracy międzyregionalnej mającej na celu promocję rodzimych produktów w postaci ryb słodkowodnych. Idea realizacji tego typu projektów wynikała z zapotrzebowania w zakresie wymiany doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy partnerami projektu, integracji społeczności lokalnych oraz wzrostu kompetencji podmiotów branży rybackiej.
W ramach projektów współpracy międzynarodowej wydano między innymi publikację promującą obszary zależne od rybactwa, zorganizowano wizyty studyjne: w województwie śląskim, na obszarze działania LGR Bielska Kraina, na Słowację oraz na Słowenię. Działanie te przyczyniły się do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, a także poznania kultury słowackiej i słoweńskiej. Podczas wyjazdów zwiedzone zostały gospodarstwa rybackie, a spotkania z ich przedstawicielami przyczyniły się do nawiązania kontaktów, wymiany doświadczeń w zakresie chowu i hodowli ryb. Ponadto partnerzy projektów mieli okazję zapoznać się z działalnością partnerskich LGR-ów, kierunków i celów ich działania, oraz wizji rozwoju obszaru. W ramach wyjazdów zwiedzono również najciekawsze historycznie miejsca na Słowacji oraz na Słowenii.
Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć z realizacji wyżej opisanych projektów.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością oraz inicjatyw organizowanych przez nasze Stowarzyszenie. Znajdziecie nas na: www.bielskakraina.pl, oraz Facebooku: https://www.facebook.com/LGR.BielskaKraina

Kilka zdjęć z realizacji inicjatyw

 

Noc Muzeów to niezwykła inicjatywa, która wzbudza duże zainteresowanie wśród zwiedzających placówki kulturalne na całym świecie. Muzeum Regionalne im. ks. Z. Bubaka w Bestwinie pomimo pandemii, po raz kolejny włączyło się w to wydarzenie, aby ukazać zwiedzającym bogactwo zbiorów, jak i nową wystawę malarstwa przygotowaną właśnie na to wydarzenie.

W placówce podczas tegorocznych uroczystości obowiązywały rygory sanitarne, które na szczęście nie zniechęciły uczestników nocnego zwiedzania. Noc Muzeów była wyczekiwana szczególnie przez młode pokolenie z uwagi na zdalną organizację tegorocznych zajęć szkolnych. Nie mniejsze zainteresowanie wzbudziła wystawa malarstwa Andrzeja Wajdy, cenionego artysty Podbeskidzia, który tworzy swoje dzieła już ponad 30 lat. Zwiedzający wystawę mogli poznać wrażliwość artystyczną czy spojrzenie na świat zaklętą w akrylu i akwareli zaprezentowanych prac. Ukoronowaniem zwiedzania Muzeum było nocne zwiedzanie Pasieki Słowiańskiej oraz Bestwińskiego Parku Miniatur. Wszystkich zainteresowanych wydarzeniem, którzy z uwagi na pandemię zrezygnowali z aktywnego uczestnictwa - zapraszamy na wirtualne zwiedzanie placówki.

BESTWIŃSKA NOC MUZEÓW  W PROGRAMIE: WYSTAWA MALARSTWA ANDRZEJA WAJDY ZWIEDZANIE EKSPOZYCJI STAŁEJ  15 MAJA 2021     GODZ. 20:00 - 22:00        PODCZAS BESTWIŃSKIEJ NOCY MUZEÓW OBOWIĄZYWAĆ BĘDĄ RYGORY SANITARNE

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina przez 5 lat wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju ogłosiło 16 naborów umożliwiających pozyskanie dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 m.in. przez jednostki samorządu terytorialnego, organizacje im podległe, rybaków, przedsiębiorców, osób chcących założyć działalność gospodarczą.
Za pośrednictwem organu decyzyjnego Stowarzyszenia tj. Rady wybrano do realizacji 8 projektów
z obszaru Gminy Bestwina o łącznej wartości 600 176,00 zł. Projekty te pozwoliły rozwinąć region pod względem gospodarczym oraz zachować lokalne dziedzictwo kulturowo-historyczne
i przyrodnicze obszaru. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów dobrych praktyk wykorzystania środków unijnych z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020. Realizacja tych projektów podniosła walory kulturowe i przyrodnicze obszaru oraz dała lokalnej społeczności, a także osobom odwiedzającym Gminę możliwość korzystania z ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej
i rekreacyjnej, m.in. z placów zabaw, siłowni zewnętrznych, Parku Miniatur. Stowarzyszenie wsparło również gospodarstwa rybackie w zakresie modernizacji i innowacyjności, co przyczyniło się do rozwoju tych przedsiębiorstw, działalności w zakresie chowu i hodowli ryb słodkowodnych, poprawie jakości produktu oraz dostępności świeżej ryby przez cały rok, a nie tylko na święta.

 Zdjęcie ukazujące projekt "Park Miniatur w Bestwinie"  Zdjęcie prac wykonanych w Gminnym Ośrodku Kultury
 Zdjęcie Rybaczówki   Zdjęcie ukazujące piec ceramiczny z rodzinnych warsztatów ceramicznych