Od dnia 4 maja 2021 roku Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie oraz Muzeum Regionalne im. ks. Z. Bubaka
wznawiają swoją działalność w obowiązującym reżimie sanitarnym.
Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 19.00.

ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM DYREKTORA

GMINNY OŚRODEK KULTURY

I MUZEUM REGIONALNE W BESTWINIE

W DNIU 30 KWIETNA 2021r.  BĘDĄ NIECZYNNE.

Uczcijmy 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja! Udekorujmy domy flagami narodowymi. W związku z sytuacją epidemiologiczną na terenie naszego kraju uroczyste obchody związane z 230. rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja na terenie gminy Bestwina w dniu 3 maja 2021 roku odbędą się w ograniczonym zakresie. W imieniu władz samorządowych, rad sołeckich, stowarzyszeń i organizacji oraz wszystkich mieszkańców naszej Gminy, kwiaty pod pomnikiem na cmentarzu w Janowicach o godz. 8.45 złożą: Wójt Gminy Artur Beniowski, Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik oraz Sołtys Sołectwa Janowice Stanisław Nycz.

W związku z sytuacją epidemiologiczną kraju oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów 
do 3 maja 2021 roku
Gminny Ośrodek Kultury oraz Muzeum Regionalne w Bestwinie nie prowadzą stacjonarnej działalności sekcji i grup artystycznych, jak również bezpośredniej obsługi interesantów.
Kontakt z pracownikami GOK
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30 
pod nr tel. 32 21413 65; 32 214 15 87

W związku z sytuacją epidemiologiczną kraju oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów 
do 25 kwietnia 2021 roku

Gminny Ośrodek Kultury oraz Muzeum Regionalne w Bestwinie zawieszają stacjonarną działalność sekcji i grup artystycznych, jak również bezpośrednią obsługę interesantów.

 

Kontakt z pracownikami GOK

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30

pod nr tel. 32 21413 65; 32 214 15 87