Logo: Rybactwo i Morze, Śląskie, Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina, Unia Europejska - Europejski Fundusz Morski i Rybacki

Współpraca na rzecz rozwoju Bielskiej Krainy
Minęło 5 lat współpracy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina z rybakami, gminami, instytucjami kultury, podmiotami i osobami zaangażowanymi w rozwój regionu w okresie programowania 2014-2020. Realizacja LSR pozwala na rozwój 5 gmin powiatu bielskiego: Bestwiny, Czechowic-Dziedzic, Jasienicy, Jaworza oraz Wilamowic. Pozyskaliśmy środki dla mieszkańców Bielskiej Krainy i całego obszaru w wysokości około 12 mln złotych, a poprzez realizację ponad 70 przedsięwzięć wykonaliśmy większość założeń zapisanych w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 dla obszaru Bielskiej Krainy (LSR) w ramach środków PO RiM 2014-2020.

Plany stały się rzeczywistością
Wspólnie zdecydowaliśmy o celach i przedsięwzięciach zapisanych w strategii, by następnie za pośrednictwem organu decyzyjnego Stowarzyszenia tj. Rady wybrać projekty do realizacji. Pozwoliły one rozwinąć region pod względem gospodarczym (powstało bądź utrzymano ponad 50 miejsc pracy) oraz zachować lokalne dziedzictwo kulturowo-historyczne i przyrodnicze obszaru. Na naszym obszarze powstało 19 obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, które służą lokalnej społeczności m.in. place zabaw, siłownie zewnętrzne, park miniatur, motylarnia, zadaszone wiaty grillowe, itp. miejsca służące mieszkańcom. Wsparliśmy gospodarstwa rybackie w zakresie modernizacji i innowacyjności oraz tworzenia punktów sprzedaży ryb, w tym funkcjonowania małych przetwórni. Ponadto w okresie 5 lat zrealizowaliśmy 4 projekty współpracy z innymi Lokalnymi Grupami Rybackimi, które kierowane były do podmiotów branży rybackiej i obejmowały udział
w branżowych szkoleniach, wizytach studyjnych, a także działania poświęcone promocji hodowców
i Szlaku Karpia – produktu turystycznego, który rozwijamy od 2011 roku.

W związku z sytuacją epidemiologiczną kraju oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów
do 18 kwietnia 2021 roku
Gminny Ośrodek Kultury oraz Muzeum Regionalne w Bestwinie zawieszają stacjonarną działalność sekcji i grup artystycznych, jak również bezpośrednią obsługę interesantów.

Kontakt z pracownikami GOK
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30
pod nr tel. 32 21413 65; 32 214 15 87

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych
życzymy Państwu wielu radosnych i ciepłych chwil,
dużo zdrowia, spokoju
oraz pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym.

/Dyrekcja oraz pracownicy
Gminnego Ośrodka Kultury w Bestwinie

Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie oraz Muzeum Regionalne w Bestwinie 2 kwietnia 2021 r. (piątek) będą nieczynne.

W związku z sytuacją epidemiologiczną kraju oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów
od 27 marca do 9 kwietnia 2021 roku Gminny Ośrodek Kultury oraz Muzeum Regionalne
w Bestwinie zawieszają stacjonarną działalność sekcji i grup artystycznych, jak również bezpośrednią obsługę interesantów.

Kontakt z pracownikami GOK
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30
pod nr tel. 32 21413 65; 32 214 15 87