Muzeum Regionalne im. ks. Z. Bubaka w Bestwinie oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi Bestwińskiej serdecznie zapraszają na uroczyste otwarcie wystawy „Myśląc o wolności” w ramach Gminnych Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości, które odbędzie się 5 czerwca (wtorek) o godz. 17:00 w Muzeum Regionalnym im. ks. Z. Bubaka w Bestwinie.

Podczas uroczystości zostaną wręczone nagrody laureatom konkursu „Myśląc o wolności”.

Ogólna Klauzula Informacyjna Gminnego Ośrodka Kultury w Bestwinie

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: RODO) informujemy o następujących zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących w związku z tym Pani/Panu prawach,:

 1. Administrator Danych:

Administratorem danych osobowych jest: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Bestwinie mający siedzibę przy ul. Krakowskiej 123, 43-512 Bestwina

Kontaktować się z Administratorem można za pomocą:

 1. adresu email : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. pisemnie na adres siedziby administratora

 

 1. Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Bestwinie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych w osobie Bartłomieja Pająk z którym może się Pani/Pan skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Bestwinie za pomocą:

 1. adresu email : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. pisemnie na adres siedziby administratora

 

 1. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
 2. wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Gminnym Ośrodku Kultury w Bestwinie (podstawa prawna art.6 ust.1 pkt c RODO),
 3. organizacja i realizacja przez Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie zadań publicznych w tym imprez, kółek zainteresowań, gimnastyki rehabilitacyjnej na podstawie i w zakresie udzielonej przez Panią/Pana zgody (podstawa prawna art.6 ust.1 pkt a RODO),
 4. realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów Gminnego Ośrodka Kultury w Bestwinie takich jak: wykonanie zawartych przez nas umów z podmiotami trzecimi, ustalenie, dochodzenie oraz ochrona przed roszczeniami w postępowaniach sądowych, mediacyjnych, arbitrażowych, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 

 1. Informacja o odbiorcach danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane przez Administratora Danych Osobowych wyłącznie:

 1. podmiotom z którym Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie podpisał stosowne umowy, a dla których Administratorem jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Bestwinie,
 2. organom państwowym oraz innym podmiotom działającym na ich zlecenie, którym udostępnienie danych osobowych regulują oddzielne przepisy prawa. 

 

 1. Informacja o udostępnianiu danych osobowych do Państw trzecich:

Pani/Pana Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani żadnej organizacji międzynarodowej.

 

 1. Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będziemy przechowywać  przez okres niezbędny do realizacji celów o których mowa w pkt. 3, a przez okres dłuższy w przypadku wystąpienia sytuacji przewidzianej przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

 

 1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do:
 2. dostępu do treści swoich danych, w tym do uzyskania ich kopii,
 3. żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych (jeżeli są nieprawidłowe lub niekompletne),
 4. żądania usunięcia danych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 6. żądania przenoszenia danych w przypadku
 7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

  

 1. Informacja o wymogu podania danych osobowych                                                                                                                   

       oraz konsekwencjach z tego wynikających.

 1. W przypadku, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit a RODO, tj. przetwarzanie danych ma miejsce za zgodą osoby, które dotyczą podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Jednocześnie ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgodny w każdym czasie. Jednakże wszelkie czynności mające miejsce przed wycofaniem zgody pozostają zgodne z prawem, a wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na czynności przetwarzania dokonane na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.
 2. w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych ma miejsce na podstawie przepisu prawa lub zawartej między stronami umowy podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe,

 

 1.  Informacja o prawnie wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego obecnie jest to: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa

 

 1.    Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
        Decyzje podejmowane wobec Pani/Pana nie będą oparte na   zautomatyzowanym   

      podejmowaniu decyzji. Dane osobowe nie będą też   poddawane procesowi profilowania.

Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie informuje, że ze względu na wdrożenie RODO (rozporządzenia o ochronie danych osobowych) sprzedaż biletów miesięcznych PKS w placówce od miesiąca maja została zlikwidowana. Bilety można nabyć na dworcu PKS w Bielsku- Białej.

25 maja 2018 roku w Muzeum Regionalnym odbyło się pierwsze spotkanie Zgrupowania Malarzy Nieprofesjonalnych. Założonym celem zawiązującej się grupy było zrzeszenie twórców uprawiających sztuki plastyczne, dokształcenie i podnoszenie kwalifikacji członów, konsultacje dotyczące malarstwa, wzajemna wymiana doświadczeń oraz pogłębianie wiedzy z zakresu historii sztuki.

Doskonalenie warsztatu oraz promocja rodzimej twórczości to dwa główne priorytety, które postawili sobie przybyli na spotkanie artyści. Zaplanowana została również pierwsza wystawa, otworzy ona tegoroczne obchody gminnej Nocy Muzeów. W miesiącu maju odbędą się ponadto pierwsze warsztaty szkoleniowe z uznanym artystą Romualdem Romańczykiem, który tworzy już od ponad 30 lat, a jego prace malarskie podziwiać można było  m.in. w galeriach w Warszawie, Szczecinie, Brzeszczach czy rodzimych Czechowicach-Dziedzicach. Za swoją wieloletnią pracę otrzymał honorowe wyróżnienie w XXII Konkursie Malarstwa Nieprofesjonalnego im. Ignacego Bieńka.

© 2016 Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie
All Rights Reserved. Designed By WarpTheme