W dniach 13-15.09.2019 roku odbył się po raz dziewiętnasty Ogólnopolski Konkurs Modeli Kartonowych o Puchar Wójta Gminy Przeciszów. Tegoroczna edycja pod względem ilości oraz jakości prezentowanych prac była znakomita. Ponad 500 modeli kartonowych, które przywieźli modelarze z Polski, Czech, Słowacji, Ukrainy oraz Niemiec, walczyło o najwyższe trofea. Podczas trwania konkursu nie zabrakło dodatkowych atrakcji. W sobotę 14 września o godzinie 18.00 odbył się wernisaż obrazów i grafik artysty Tomasza Króla z Rzeszowa, a kilka godzin wcześniej pierwsze z cyklu prelekcji pn. Przeciszowskie Poradniki Modelarskie, w której czterech zaproszonych modelarzy samolotowych opowiadało o swoim warsztacie modelarskim, stosowanych technikach oraz doborze modelu do pracy. W niedzielę od wczesnych godzin porannych można było podziwiać wystawę pokonkursową modeli oraz zapoznać się ze sprzętem bojowych Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Piotrowicach. Punktualnie o godzinie 13.30 odbyło się podsumowanie i wręczenie nagród dla zwycięzców, wśród których znaleźli się również modelarze z naszej sekcji modelarskiej. Miejsca na podium wywalczyli:

V edycja Konkursu “Tu mieszkam, tu zmieniam”, organizowanego przez Fundację Santander, została rozstrzygnięta 16 września 2019 roku. Celem konkursu było wyzwolenie potencjału społecznego członków lokalnych organizacji pozarządowych oraz jednostek publicznych prowadzących działalność kulturalną, edukacyjną, wychowawczą, charytatywną i społeczną, zainspirowanie ich do działania na rzecz dobra wspólnego w przestrzeni publicznej, w lokalnym środowisku. Z nadesłanych 774 projektów komisja konkursowa wybrała 68 nagrodzonych organizacji. Jeden z 20 najwyższych grantów w wysokości 10 000 zł otrzyma Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie na wsparcie realizacji projektu związanego z remontem Pasieki Słowiańskiej przy Muzeum Regionalnym w Bestwinie.

Zwycięski koncept opracowany przez Andrzeja Wojtyłę p.t.: "Modernizacja i uatrakcyjnienie Pasieki Słowiańskiej" ma na celu zagospodarowanie lokalnej przestrzeni publicznej poprzez poprawę jej funkcjonalności i atrakcyjności. Projekt zakłada wzbogacenie Pasieki Słowiańskiej znajdującej się przy Muzeum Regionalnym w Bestwinie o ścieżkę dydaktyczną w postaci plansz edukacyjnych na stelażach wraz z odtworzeniem kapliczki patrona pszczelarzy św. Ambrożego. W zamyśle przedsięwzięcia skupiono się również na poprawie estetyki pasieki poprzez dokonanie niezbędnych napraw i konserwacji istniejących uli wraz z remontem alejki. Uruchomienie środków nastąpi po podpisaniu stosownej umowy z fundacją, a realizacja zakończona zostanie do 31 sierpnia 2020 roku. Pasieka Słowiańska działa już od ponad 20 lat. Prowadzone są w niej lekcje plenerowe o pszczelarstwie i lokalnym środowisku naturalnym. W funkcjonowanie i działalność Pasieki Słowiańskiej mocno zaangażowana jest lokalna społeczność. Zajęcia są bezpłatne dla wszystkich dzieci i młodzieży z terenu gminy Bestwina. Wykonanie projektu będzie swoistym zamknięciem procesu rewitalizacji terenów zielonych przy Muzeum Regionalnym w Bestwinie. W chwili obecnej finalizowana jest budowa parku miniatur wraz z infrastrukturą rekreacyjną.

„A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszystkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy.  Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory. Weszliśmy w okres wojny”  - tak informował Polaków o napaści niemieckiej w 1939 r. specjalny komunikat Polskiego Radia. W tym roku mija od tej tragicznej chwili 80 lat, naoczni świadkowie powoli odchodzą, pozostają dokumenty, zdjęcia, świadectwa pisane... Historycy spierają się w ocenie poszczególnych decydentów, analizują przebieg kampanii wrześniowej i kreślą alternatywne scenariusze. Ale obok „wielkiej” historii są i historie „małe”, opowieści dziadków, pradziadków, naszych sąsiadów i znajomych. Na nich skupiły się dwa wydarzenia w Muzeum Regionalnym im, ks. Z. Bubaka: otwarcie wystawy „A więc wojna” (16 września) i wieczór poetycki „Tamten wrzesień wciąż krwawi pamięcią” (17 września).

© 2016 Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie
All Rights Reserved. Designed By WarpTheme