08.03.2019

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. Muzyczne pokolenia. Kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów poprzez doposażenie Orkiestry Dętej Gminy Bestwina w instrumenty muzyczne mająca na celu zachowanie lokalnego dziedzictwa Ziemi Bielskiej poprzez doposażenie Orkiestry Dętej Gminy Bestwina w profesjonalne instrumenty muzyczne oraz organizację wydarzenia kulturalnego promującego tradycje muzyczne obszaru

Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej

W ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwooju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wartość operacji 52 000.00 zł.

Dofinansowanie ze środków zewnętrznych w tym Unii Europejskiej 33 080.00 zł.

Zagrają jak w filharmonii – instrumenty dla gminnej orkiestry dętej

Muzeum Regionalne im. ks. Z. Bubaka w Bestwinie zaprasza na promocję Kalendarza Beskidzkiego, która odbędzie się 11 marca (poniedziałek) o godz. 16:00. W drugiej części spotkania odbędzie się otwarcie wystawy "Janowiccy i bestwińscy rówieśnicy Niepodległej" połączone z zebraniem TMZB.

Na przełomie marca i kwietnia 2019 r. LGD Ziemia Bielska będzie prowadzić nabór wniosków w ramach projektu grantowego pt. PROMOWANA ZIEMIA BIELSKA. Jest to nabór skierowany dla Wnioskodawców z obszaru Ziemi Bielskiej (którzy nie prowadzą działalności gospodarczej), głównie dla organizacji pozarządowych. W ramach naboru można uzyskać dofinansowanie na wydarzenia związane z promocją Ziemi Bielskiej (happeningi, akcje informacyjne, konkursy wiedzy, spotkania, konferencje, koncerty, wystawy, wydanie publikacji + wieczór autorski, rajdy terenowe, itp. z wyłączeniem imprez cyklicznych).

Czy „Idol” znalazł swoich następców? Finalista popularnego muzycznego show, pochodzący z Bestwiny Jakub Krystyan postanowił udowodnić, że znakomitych artystów nie trzeba szukać w telewizji, można zrobić to także „na własnym podwórku”. I edycja konkursu „Mały Idol” w bestwińskim GOK to ciekawe aranżacje, łzy wzruszenia, kreacje sceniczne, komentarze jurorów i  cała, znana ze srebrnego ekranu otoczka. Przegląd odbywał się w dniu 23 lutego, honory głównego organizatora pełniło studio PRAWDA (Jakub Krystyan i Dawid Karaś) wspomagane przez Magdalenę Wodniak – Foksińską i dyrekcję GOK.

Interesujący świat przyrody odkrywali w drugim tygodniu ferii uczestnicy zajęć w Muzeum Regionalnym im. ks. Z. Bubaka. Wzorem lat ubiegłych, podstawowym surowcem wykorzystywanym w warsztatach było drewno – wyjaśnia prowadzący, Andrzej Wojtyła. – Podczas gdy w GOK-u dzieci zaznajomiły się z ceramiką, my postawiliśmy na budulec tradycyjny. Skupiliśmy się skrzydlatych i biegających mieszkańcach naszych pól, łąk i lasów.

Program zajęć dla dzieci podczas ferii zimowych zaproponowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie aż kipiał od atrakcji. Różnorodne formy aktywności dostosowane były do zainteresowań uzdolnionych uczestników. Jedni realizują się w sztukach plastycznych, inni w tańcu i muzyce, jeszcze inni wolą czytać o zwierzętach albo zwyczajach ludzi z różnych stron świata. Nie zapomniano także o akcentach lokalnych.

 

 

© 2016 Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie
All Rights Reserved. Designed By WarpTheme