Nowy Tomyśl
– dobry początek sezonu modelarskiego dla bestwińskiego „Samuraja”.

Początek sezonu modelarskiego możemy uznać za otwarty. W dniach 16-17.02.2019 odbył się po raz piąty Konkurs Modeli Kartonowych o Puchar Burmistrza Nowego Tomyśla. Konkurs ten cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, a tegoroczna edycja przyciągnęła blisko 600 modeli kartonowych, zaprezentowanych przez modelarzy z Polski, Czech, Słowacji.

W ramach konkursu odbyły się wydarzenia towarzyszące:
- dwudniowe warsztaty modelarskie dla dzieci
- wystawa 3D okrętów: USS Arizona, Bismarck, USS Fletcher, IJN Haruna
- wystawa komputerowych grafik samolotów i okrętów
- wykład dotyczący odnalezienia wraku ORP Kujawiak prowadzony przez: prof. Timmy Gambin (Malta), Mark Alexander (USA), Peter Wytykowski (USA), Mariusz Borowiak, Krzysztof Korszewski.

Konkurencja była bardzo duża, jednak i bestwińscy modelarze zdobyli laury i miejsce na podium. Maksymilian Moś zdobył pierwsze miejsce swoim działem samobieżnym Su-122. Serdecznie gratulujemy!

IV Międzynarodowy Konkurs
-Wystawa Modeli Redukcyjnych o Puchar Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego 23-24.02.2019

Dobrą passą może poszczycić się Maksymilian Moś, ponieważ to jego modele po raz kolejny trafiły na najwyższe podium. I to od razu trzy!!! Wyniki przedstawiają się następująco:

  • Wyróżnienie - Maksymilian Moś za model BF-109

  • 2 miejsce - Maksymilian Moś za model SU-122

  • 1 miejsce - Maksymilian Moś za model budowli Kazimierz

Podczas trwania konkursu nie zabrakło imprez towarzyszących, wśród których należy wymienić: warsztaty modelarskie dla najmłodszych, kierowane przez Bartosza Michalskiego (Bartos Modelworks). W warsztatach wzięło udział ponad 200 osób!, wystawa kolekcji modeli pojazdów Marka Michalskiego; wystawa kolekcji modeli kartonowych Tadeusza Grzelczaka; wystawa tematyczna związana z 75 rocznicą lądowania Aliantów w Normandii; wystawa gier bitewnych zorganizowana przez Warmaster Brotherhood.

Modelarze z Bestwiny zaprezentowali łącznie 15 modeli kartonowych w wielu kategoriach. Zwycięzcy oraz uczestnikom serdecznie gratulujemy.
 

W skali kraju, a na pewno regionu, „Kalendarz Beskidzki” jest wydawnictwem unikatowym. To zresztą bardziej książka niż kalendarz; historyczno – literacki almanach prezentujący artykuły różnych autorów na rozmaite tematy. Przeważają historie ludzi i miejsc związanych z Bielskiem – Białą i okolicami. „Kalendarz” ukazuje się (z przerwą) od r. 1960; obecnie wydaje go Towarzystwo Przyjaciół Bielska – Białej i Podbeskidzia, redaktorem naczelnym od 2011 r. jest Jan Picheta.

Promocja publikacji w Bestwinie doszła do skutku w dniu 11 marca, wcześniejszy, styczniowy termin został odwołany ze względu na żałobę narodową. Warto było czekać trochę dłużej: sala kominkowa Muzeum Regionalnego zapełniła się znanymi na całym Podbeskidziu postaciami. Po przywitaniu gości przez gospodarza wieczoru Andrzeja Wojtyłę głos zabrali red. Picheta oraz prezes zarządu TPBBiP Grażyna Staniszewska. Była parlamentarzystka opowiedziała o swoim udziale w obradach Okrągłego Stołu i przedstawiła przybyłych współautorów książki: dr Ewę Janoszek, poetę Juliusza Wątrobę, dyrektor BWA Agatę Smalcerz, red. Dobrosława Barwickiego – Pichetę, Małgorzatę Irenę Skórską, jak również panią Walerię Owczarz, która napisała artykuł pt. „Leon Foksińśki – wyrwany śmierci”, omawiający historię już niemal stuletniego byłego więźnia Auschwitz który przetrwał wyczerpujący, morderczy marsz ewakuacyjny.

08.03.2019

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. Muzyczne pokolenia. Kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów poprzez doposażenie Orkiestry Dętej Gminy Bestwina w instrumenty muzyczne mająca na celu zachowanie lokalnego dziedzictwa Ziemi Bielskiej poprzez doposażenie Orkiestry Dętej Gminy Bestwina w profesjonalne instrumenty muzyczne oraz organizację wydarzenia kulturalnego promującego tradycje muzyczne obszaru

Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej

W ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwooju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wartość operacji 52 000.00 zł.

Dofinansowanie ze środków zewnętrznych w tym Unii Europejskiej 33 080.00 zł.

Zagrają jak w filharmonii – instrumenty dla gminnej orkiestry dętej

Muzeum Regionalne im. ks. Z. Bubaka w Bestwinie zaprasza na promocję Kalendarza Beskidzkiego, która odbędzie się 11 marca (poniedziałek) o godz. 16:00. W drugiej części spotkania odbędzie się otwarcie wystawy "Janowiccy i bestwińscy rówieśnicy Niepodległej" połączone z zebraniem TMZB.

© 2016 Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie
All Rights Reserved. Designed By WarpTheme