29 stycznia 2020 roku podpisana została umowa pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Kultury w Bestwinie a Związkiem Dużych Rodzin "Trzy Plus" z Warszawy. Zgodnie z zawartym porozumieniem rodziny z Kartą Dużej Rodziny będą mogły bezpłatnie zwiedzać Muzeum Regionalnego im. ks. Z. Bubaka w Bestwinie.

© 2016 Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie
All Rights Reserved. Designed By WarpTheme