W skali kraju, a na pewno regionu, „Kalendarz Beskidzki” jest wydawnictwem unikatowym. To zresztą bardziej książka niż kalendarz; historyczno – literacki almanach prezentujący artykuły różnych autorów na rozmaite tematy. Przeważają historie ludzi i miejsc związanych z Bielskiem – Białą i okolicami. „Kalendarz” ukazuje się (z przerwą) od r. 1960; obecnie wydaje go Towarzystwo Przyjaciół Bielska – Białej i Podbeskidzia, redaktorem naczelnym od 2011 r. jest Jan Picheta.

Promocja publikacji w Bestwinie doszła do skutku w dniu 11 marca, wcześniejszy, styczniowy termin został odwołany ze względu na żałobę narodową. Warto było czekać trochę dłużej: sala kominkowa Muzeum Regionalnego zapełniła się znanymi na całym Podbeskidziu postaciami. Po przywitaniu gości przez gospodarza wieczoru Andrzeja Wojtyłę głos zabrali red. Picheta oraz prezes zarządu TPBBiP Grażyna Staniszewska. Była parlamentarzystka opowiedziała o swoim udziale w obradach Okrągłego Stołu i przedstawiła przybyłych współautorów książki: dr Ewę Janoszek, poetę Juliusza Wątrobę, dyrektor BWA Agatę Smalcerz, red. Dobrosława Barwickiego – Pichetę, Małgorzatę Irenę Skórską, jak również panią Walerię Owczarz, która napisała artykuł pt. „Leon Foksińśki – wyrwany śmierci”, omawiający historię już niemal stuletniego byłego więźnia Auschwitz który przetrwał wyczerpujący, morderczy marsz ewakuacyjny.

08.03.2019

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. Muzyczne pokolenia. Kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów poprzez doposażenie Orkiestry Dętej Gminy Bestwina w instrumenty muzyczne mająca na celu zachowanie lokalnego dziedzictwa Ziemi Bielskiej poprzez doposażenie Orkiestry Dętej Gminy Bestwina w profesjonalne instrumenty muzyczne oraz organizację wydarzenia kulturalnego promującego tradycje muzyczne obszaru

Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej

W ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwooju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wartość operacji 52 000.00 zł.

Dofinansowanie ze środków zewnętrznych w tym Unii Europejskiej 33 080.00 zł.

Zagrają jak w filharmonii – instrumenty dla gminnej orkiestry dętej

Muzeum Regionalne im. ks. Z. Bubaka w Bestwinie zaprasza na promocję Kalendarza Beskidzkiego, która odbędzie się 11 marca (poniedziałek) o godz. 16:00. W drugiej części spotkania odbędzie się otwarcie wystawy "Janowiccy i bestwińscy rówieśnicy Niepodległej" połączone z zebraniem TMZB.

Na przełomie marca i kwietnia 2019 r. LGD Ziemia Bielska będzie prowadzić nabór wniosków w ramach projektu grantowego pt. PROMOWANA ZIEMIA BIELSKA. Jest to nabór skierowany dla Wnioskodawców z obszaru Ziemi Bielskiej (którzy nie prowadzą działalności gospodarczej), głównie dla organizacji pozarządowych. W ramach naboru można uzyskać dofinansowanie na wydarzenia związane z promocją Ziemi Bielskiej (happeningi, akcje informacyjne, konkursy wiedzy, spotkania, konferencje, koncerty, wystawy, wydanie publikacji + wieczór autorski, rajdy terenowe, itp. z wyłączeniem imprez cyklicznych).

Czy „Idol” znalazł swoich następców? Finalista popularnego muzycznego show, pochodzący z Bestwiny Jakub Krystyan postanowił udowodnić, że znakomitych artystów nie trzeba szukać w telewizji, można zrobić to także „na własnym podwórku”. I edycja konkursu „Mały Idol” w bestwińskim GOK to ciekawe aranżacje, łzy wzruszenia, kreacje sceniczne, komentarze jurorów i  cała, znana ze srebrnego ekranu otoczka. Przegląd odbywał się w dniu 23 lutego, honory głównego organizatora pełniło studio PRAWDA (Jakub Krystyan i Dawid Karaś) wspomagane przez Magdalenę Wodniak – Foksińską i dyrekcję GOK.

Interesujący świat przyrody odkrywali w drugim tygodniu ferii uczestnicy zajęć w Muzeum Regionalnym im. ks. Z. Bubaka. Wzorem lat ubiegłych, podstawowym surowcem wykorzystywanym w warsztatach było drewno – wyjaśnia prowadzący, Andrzej Wojtyła. – Podczas gdy w GOK-u dzieci zaznajomiły się z ceramiką, my postawiliśmy na budulec tradycyjny. Skupiliśmy się skrzydlatych i biegających mieszkańcach naszych pól, łąk i lasów.

© 2016 Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie
All Rights Reserved. Designed By WarpTheme