29 December 2023

Sekcja działa od 2018 roku. Zajmuje się integracją twórców uprawiających sztuki plastyczne, wzajemną wymianą doświadczeń, organizacją wystaw prac, podnoszeniem umiejętności oraz promocją lokalnej twórczości.

Zajęcia przeznaczone są dla osób dorosłych, na każdym etapie rozwoju artystycznego. Grupa w ramach zajęć uczy się nowych technik plastycznych, podejmuje różnorodne tematy oraz szlifuje wcześniej zdobytą wiedzę i umiejętności. Opiekę merytoryczną nad grupą sprawuje Sylwia Rakowska.

Zajęcia odbywają się w poniedziałki, 2 razy w miesiącu w Muzeum Regionalnym w Bestwinie przy ul. Kościelnej 57. Zapisy na zajęcia u Sylwii Rakowskiej pod numerem telefonu 507839542 (proszę pisać SMS) lub w biurze Muzeum Regionalnego.