11 December 2023

Zajęcia organizowane są dwa razy w tygodniu – we wtorki i środy, w godzinach 14.30-15.15.   Głównym celem zajęć jest rozwinięcie kreatywnego i twórczego myślenia uczniów, pobudzenie ekspresji twórczej, rozwijanie zainteresowań i zamiłowań plastycznych, odkrywanie przyjemności tworzenia, a wszystko to jest możliwe dzięki wykorzystaniu różnorodnych technik plastycznych.

Zajęcia bezpłatne. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 032 214 13 65.