12 December 2023

Dziecięcy Zespół Regionalny „Mała Bestwina”.


Dzieci na zajęciach mają możliwość rozwijania wiedzy o kulturze własnego regionu, charakterystycznych dla regionu tańcach, budują więzi z „małą ojczyzną”, poprzez poznawanie rodzimych tradycji i obyczajów, pieśni i tańców oraz tradycyjnych zabaw ludowych. Na próby uczęszczają dzieci z całej gminy. Zespół obecnie liczy ok. 30 dzieci w wieku od 6 lat do ukończenia szkoły podstawowej. Łączy je wspólna pasja, zamiłowanie do folkloru, tańca, śpiewu i tradycji.

W tym roku szkolnym, wzbogaciliśmy repertuar zespołu o tańce krakowskie, a także śląskie – charakterystyczne dla regionów bliskich naszej miejscowości, aby dzieci miały możliwość stopniowo poznawać tańce narodowe oraz regionów: małopolskiego i śląskiego. Swoje umiejętności prezentują na imprezach gminnych.

Każdego roku „Mała Bestwina” bierze udział wraz z Zespołem Regionalnym „Bestwina” reprezentowanym przez dorosłych mieszkańców Gminy w koncercie kolęd w kościołach, a także w Gminnym Koncercie Kolęd.

Na zajęciach, które odbywają się w każdy poniedziałek od godz. 18:00 do 19:30 zapewniamy nie tylko możliwość nauczenia się tańca i śpiewu, ale również gwarantujemy świetną zabawę.

Prowadzący: Maria Drewniak, Mariusz Mika.