11 December 2023

Zajęcia taneczne dla dzieci od 7 roku życia

Na moich zajęciach tanecznych, dzieci nauczą się podstaw z kilku form i technik tanecznych. To doskonały trening, który wpływa na koordynację, muzykalność oraz rytm. Taniec rozwija poczucie estetyki, emocjonalność oraz uczy dyscypliny w dobrym tego słowa znaczeniu. Występujemy na imprezach gminnych a osoby z nieco dłuższym stażem startują na konkursach tańca w Polsce.