10 maj 2022
 

Dzięki zaangażowaniu Stowarzyszenia Kolekcjonerów Broni Palnej „SPARROW”, Stowarzyszenia sportowo – kolekcjonerskiego miłośników broni palnej „Strzelam bo lubię”, Grupie Ratownictwa PCK z Czechowic-Dziedzic, Policji oraz Straży Pożarnej z Bestwiny w dniu 8 maja w Muzeum Regionalnym w Bestwinie odbyło się szkolenie z zasad bezpiecznego obchodzenia się bronią oraz z zasad zachowania się na strzelnicy sportowej. Z uwagi na obecną sytuację w regionie i wojnę na Ukrainie, wydarzenie wzbudziło duże zainteresowanie.

 

Prezentacji jednostek broni oraz szkolenie opracowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic przeprowadzone było przez członków stowarzyszeń strzeleckich: Jakuba Krawczyka, Grzegorza Gabor, Marcina Banot oraz Dariusza Wróbel. Nad wydarzeniem czuwali przedstawiciele Policji: starszy sierżant Dominik Piecha oraz sierżant sztabowy Paweł Siedliński. Szkolenie z zakresu ratownictwa oraz pierwszej pomocy przeprowadzali członkowie Grupy Ratownictwa PCK z Czechowic-Dziedzic.

 


Podczas spotkania wywiązała się merytoryczna dyskusja, w której padło wiele interesujących pytań. Zgormadzonych w szczególności zainteresowało kto może posiadać broń w Polsce? Jak uzyskać pozwolenie na broń palną? Jak wygląda egzamin na WPA? Jak legalnie kupić broń palną w Polsce? Jak legalnie sprzedać broń palną w Polsce czy Jak rozszerzyć kolekcję?

 

Na zakończenie wydarzenia każdy z uczestników miał możliwość zapoznania się z prezentowanymi egzemplarzami broni wraz z przeszkoleniem z obsługi.

 

Wszystkich zainteresowanych odsyłamy na strony organizatorów wydarzenia:
http://stowarzyszeniesparrow.pl/ oraz https://aks.strzelambolubie.eu/