21 luty 2023

Informacja dotycząca konkursu plastycznego „Tydzień Kultury Beskidzkiej w oczach dzieci”


Nazwa konkursu: Tydzień Kultury Beskidzkiej w oczach dzieci

Organizator główny konkursu: Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej, ul. 1 Maja 8, 43-300 Bielsko-Biała

Współorganizatorzy:
Żywiecka Biblioteka Samorządowa w Żywcu
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej

Partnerzy:
Wiślańskie Centrum Kultury w Wiśle
Miejski Ośrodek Kultury, Promocji i Informacji im. Jana Więzika w Szczyrku
Miejskie Centrum Kultury w Żywcu
Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim
Oświęcimskie Centrum Kultury w Oświęcimiu
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Ujsołach
Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w Republice Czeskiej – Miejscowe Koło w Jabłonkowie
Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej

Czas trwania konkursu:
Konkurs rozpoczyna się w dniu 20 lutego 2023. Prace przyjmowane są do 31 maja 2023. Ogłoszenie wyników nastąpi 22 czerwca 2023 na stronie www.rok.bielsko.pl.

Regulamin wraz załącznikami do pobrania na stronie www.tkb.art.pl.
https://tkb.art.pl/2023/02/20/konkurs-plastyczny-tydzien-kultury-beskidzkiej-w-oczach-dzieci/

(Link zewnętrzny, nowe okno)

Prace należy wysłać na adres:

Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej
ul. 1 Maja 8, 43-300 Bielsko-Biała

Opis:
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych. Zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych: dla klas I–IV oraz V–VIII. Nadsyłane prace muszą tematycznie być związane z Tygodniem Kultury Beskidzkiej. Format prac plastycznych – wyłącznie A4 oraz A3. Technika ich wykonania jest dowolna (farby plakatowe, akwarela, rysunek kredką, ołówkiem, piórkiem, węglem itp.).
Celem konkursu jest kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez tworzenie różnorodnych prac plastycznych na określony temat, a także upowszechnianie wiedzy o Tygodniu Kultury Beskidzkiej jako wielkiego święta folkloru i tradycji ludowej Beskidów. Przyświeca mu również idea wzmacniania poczucia tożsamości kulturowej wśród dzieci, co z kolei służy utrwaleniu dziedzictwa kulturowego subregionu południowego województwa śląskiego.
Na laureatów czekają nagrody rzeczowe, które wręczymy podczas wernisażu, który odbędzie się 14 lipca o godz. 16.00 w galerii Żywieckiej Biblioteki Samorządowej (ul. Tadeusza Kościuszki 5, 34-300 Żywiec). Zaproszenia dla laureatów zostaną wystosowane drogą pocztową. Życzymy wszystkim uczestnikom konkursu owocnej pracy!