08 kwiecień 2021

W związku z sytuacją epidemiologiczną kraju oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów
do 18 kwietnia 2021 roku
Gminny Ośrodek Kultury oraz Muzeum Regionalne w Bestwinie zawieszają stacjonarną działalność sekcji i grup artystycznych, jak również bezpośrednią obsługę interesantów.

Kontakt z pracownikami GOK
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30
pod nr tel. 32 21413 65; 32 214 15 87