26 kwiecień 2021

Uczcijmy 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja! Udekorujmy domy flagami narodowymi. W związku z sytuacją epidemiologiczną na terenie naszego kraju uroczyste obchody związane z 230. rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja na terenie gminy Bestwina w dniu 3 maja 2021 roku odbędą się w ograniczonym zakresie. W imieniu władz samorządowych, rad sołeckich, stowarzyszeń i organizacji oraz wszystkich mieszkańców naszej Gminy, kwiaty pod pomnikiem na cmentarzu w Janowicach o godz. 8.45 złożą: Wójt Gminy Artur Beniowski, Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik oraz Sołtys Sołectwa Janowice Stanisław Nycz.