21 wrzesień 2021

   

     Zaczynali skromnie i nieśmiało – kapela powołana pod koniec lat 60 przy Świetlicy Gromadzkiej w Bestwinie zrezygnowała z debiutanckiego występu na VI Tygodniu Beskidzkiej w Szczyrku. Muzycy zobaczyli, że pozostali uczestnicy posiadają grupy taneczne i śpiewacze; nie chcieli jeszcze z nimi rywalizować ale postanowili również powołać zespół z prawdziwego zdarzenia. Tak 3 lutego 1970 r. narodził się Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Bestwina”. 18 września artyści wspominali swoje początki i… liczne sukcesy. W Gminnym Ośrodku Kultury (siedzibie Zespołu) pomału zaczyna brakować miejsca na dyplomy i trofea, a wygląda na to, że nasza eksportowa „firma” dopiero nabiera wiatru w żagle.

 


     Pan Andrzej Żaczek, pomysłodawca założenia „Bestwiny” podczas uroczystości jubileuszowych był wyraźnie wzruszony. Goście rozumieli to bardzo dobrze, trudno bowiem w jeden wieczór ogarnąć myślą i sercem wszystkich tancerzy, instrumentalistów i instruktorów, którzy przewinęli się przez szeregi zespołu. Każdy z osobna, czy żyjący, czy zmarły, dołożył jednak swoją cegiełkę pod dzisiejsze spektakularne występy na TKB, w Kraju Basków albo na domowej scenie podczas „Laskiego uOzgraju”. Odtworzono oryginalny, bestwiński strój Lachów Zachodnich, ocalono stare, niemal zapomniane pieśni i gwarę, a co najważniejsze - do RZPiT garnie się najmłodsze pokolenie tworzące Dziecięcy Zespół Regionalny „Mała Bestwina”.

     Pierwszym punktem przesuniętych o rok z „covidowych” powodów pięćdziesiątych urodzin stała się Msza św. w kościele Wniebowzięcia NMP w Bestwinie. Odprawili ją księża Cezary Dulka, Józef Baran i Józef Walusiak, który w kazaniu podziękował za to, że zespół nie boi się żyć wartościami drogimi dla poprzednich pokoleń. Do miłych słów płynących z ambony dołączyły życzenia muzyczne: złożyła je Orkiestra Dęta Gminy Bestwina z siedzibą w Kaniowie.

     Prowadzony przez poczet sztandarowy pochód przeszedł następnie do bestwińskiego Domu Strażaka. Tam też miała miejsce oficjalna część uroczystości z udziałem władz samorządowych. Powiat bielski reprezentowali starosta Andrzej Płonka, wicestarosta Andrzej Kamiński i naczelnik Wydziału Promocji Powiatu, Kultury, Sportu i Turystyki Magdalena Więzik, natomiast województwo śląskie – radna Sejmiku Ewa Żak. Dostojni goście dokonali wręczenia wysokich odznaczeń. Ministerialny medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” w kolorze brązowym otrzymał cały zespół „Bestwina”. Złota Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla Województwa Śląskiego” powędrowała do prezesa Ireneusza Stanclika, natomiast dwie odznaki srebrne do Agaty Markiel i Włodzimierza Gwiazdonika.

 


     Wójt Gminy Bestwina Artur Beniowski i przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik uhonorowali przede wszystkim tych, którzy kładli podwaliny pod pół wieku działalności: Andrzeja Żaczka i Eugeniusza Niemczyka. Uczczono ponadto pamięć zmarłej Zofii Kopeć (nagrodę odebrał Józef Kopeć), starosta i wicestarosta docenili również zaangażowanie Celiny Wójtowicz. Za wkład w odtworzenie stroju lachowskiego podziękowano Beacie Szpaczek. Kolejni laureaci wręczanych nagród to Helena Kozieł, Marian Lubicki, Aleksander Rezik, Mariusz Mika, Jan Kędzierski, Sławomir Ślósarczyk, Jolanta i Grzegorz Szpaczek, Zbigniew Lejkowski, Barbara Mynarska. Każdy z członków zespołu „Bestwina” otrzymał okolicznościowy dyplom.

     Gratulacje wydawały się nie mieć końca. Głos zabierał dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku – Białej Lesław Werpachowski, z życzeniami pospieszyli sołtysi, Koła Gospodyń Wiejskich, reprezentanci placówek oświatowych i kulturalnych. Wśród publiczności można było dostrzec radnych gminnych, powiatowych, księży i mieszkańców gminy Bestwina pragnących wyrazić wdzięczność za niezliczone chwile radości, jakie zespół zapewniał z okazji Świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy, dożynek i innych ważnych dla całej społeczności wydarzeń. Ze strony „Bestwiny” jubileuszowym prezentem artystycznym stały się występy grupy dorosłej i dziecięcej – oba znakomicie przygotowane od strony muzycznej i choreograficznej.

 


     Każdy z przybywających gości otrzymał „zespołową” torbę, znaczek i niezwykłą pamiątkę: książkę pt. „Ocalić od zapomnienia”, której autorami są dyrektor GOK Grzegorz Boboń i choreograf RZPiT „Bestwina” Sławomir Ślósarczyk. Ten niezwykły album to podróż przez historię opowiedziana zarówno słowem jak i obrazem. Stanowi część projektu „Przeszłość dla teraźniejszości. Poszukiwanie własnej tożsamości poprzez rekonstrukcję i popularyzację ludowego stroju lachowskiego” finansowanego ze środków Unii Europejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz środków własnych gminy Bestwina. Innymi elementami tego projektu są drewniane figury postaci w strojach lachowskich wyeksponowane przed budynkiem GOK oraz same stroje, widoczne na co dzień w pomieszczeniach Gminnego Ośrodka Kultury.

     W mediach samorządowych gminy Bestwina na bieżąco przedstawiamy dorobek Zespołu Regionalnego. Warto wszakże ponowić apel do wstępowania w jego szeregi, poznawania swoich korzeni i kultury docenianej w całej Europie. „Bestwina” to jedna wielka rodzina i chociaż próby kosztują wiele potu i wyrzeczeń, to do takiej rodziny zdecydowanie warto należeć.

Więcej zdjęć - GALERIA (link zewnętrzny)