02 listopad 2021

Wyremontowana elewacja budynku Muzeum Regionalnego

„Renowacja elewacji XIX-wiecznego budynku Muzeum Regionalnego im. ks. Zygmunta Bubaka w Bestwinie jako wyraz troski o materialne dziedzictwo historyczno – kulturowe gminy Bestwina”

Loga programów dofinansowania

                Powołane w 1993 r. z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Ziemi Bestwińskiej a działające przy Gminnym Ośrodku Kultury Muzeum Regionalne im. ks. Zygmunta Bubaka jest placówką nieustannie tętniącą życiem. Nie tylko gromadzi zbiory historyczno – etnograficzne, ale pełni także funkcję miejsca spotkań. Odbywają się w nim lekcje dla dzieci i młodzieży, prezentują się lokalni artyści, organizowane są wieczory poetyckie, spotkania z ciekawymi ludźmi, zajęcia dla osób niepełnosprawnych. W ciągu roku blisko 4000 osób gości w muzealnych murach i zagląda także do Parku Miniatur oraz Pasieki Słowiańskiej. Dawna bestwińska szkoła z 1846 r. stała się prawdziwą atrakcją turystyczną odwiedzaną przez przybyszów z całej Polski i spoza jej granic.

Wyremontowana elewacja budynku Muzeum Regionalnego

                Od sierpnia do października w Muzeum realizowano projekt unijny z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW na lata 2014-2020). W jego ramach wykonano renowację elewacji polegającej na częściowej wymianie odparzonych tynków zewnętrznych, uzupełnieniu sztukaterii, malowaniu, wymianie okien na poziomie II piętra elewacji frontowej, z podziałem nawiązującym do pozostałych okien, naprawie obróbek blacharskich, wymianie rynien, naprawie kominów, wymianie drzwi wejściowych oraz na przebudowie wejścia i wyjścia na tereny wokół obiektu. Całkowity koszt inwestycji to 144 200 zł., poziom dofinansowania – 40%, beneficjentem jest Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie.

29 października miał miejsce odbiór techniczny, w którym uczestniczyli wójt gminy Bestwina Artur Beniowski, inspektor nadzoru Krzysztof Cygonik, główny wykonawca Arkadiusz Kędzior (firma P.H.U. JAMAK II Bestwinka), kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Mariusz Szlosarczyk, dyrektor GOK Grzegorz Boboń, pracownik Muzeum Andrzej Wojtyła. Pan Arkadiusz Kędzior otrzymał z rąk wójta i dyrektora GOK podziękowania za bardzo dobrze zrealizowaną inwestycję, która pozwoli na zapewnienie komfortowych warunków funkcjonowania obiektu i wpłynie na zachowanie i przywrócenie pierwotnego wyglądu budynku, zgodnie ze sztuką konserwatorską. / S.Lewczak