15 listopad 2021

Spośród postaci historycznych, które wniosły swój wkład w budowanie niepodległej Polski wymieniamy zazwyczaj nazwiska Piłsudskiego, Paderewskiego, Dmowskiego, Daszyńskiego, Witosa lub Korfantego. W tym zasłużonym gronie znajduje się również generał Józef Haller, twórca Armii Polskiej we Francji, legionista, harcmistrz, żołnierz wojny polsko – bolszewickiej. Pod dowództwem Hallera walczyło wielu mieszkańców gminy Bestwina - ich spadkobiercy kultywują pamięć o swoich przodkach, choćby poprzez wspominanie wizyty generała w zagrodzie Józefa Firganka. Miała ona miejsce 9 września 1932 r. w ramach przeglądu placówek hallerowskich na terenie całego kraju. Przypomina o tym fakcie ulica Hallera, a w 1999 r. członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Bestwińskiej oraz potomkowie hallerczyków odsłonili przy Muzeum Regionalnym pamiątkową tablicę.

Przy okazji remontu muzealnej elewacji i w ramach 103 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości wspomnianą tablicę wymieniono na nową. Zgodnie z dokumentami znajdującymi się w Archiwum Państwowym oraz Instytucie Pamięci Narodowej doprecyzowana została dokładna data pobytu Józefa Hallera w Bestwinie. Tablicę wykonano w pracowni rzeźbiarskiej profesora Jarosława Boguckiego w Poznaniu, a sfinansowano z budżetu gminy Bestwina. Poprzednia tablica pamiątkowa stała się częścią zbiorów Muzeum Regionalnego im. ks. Zygmunta Bubaka.

Akt odsłonięcia poprzedzony został Mszą św. w intencji Ojczyzny odprawioną w kościele Wniebowzięcia NMP w Bestwinie. Liturgię sprawowali księża proboszczowie – Cezary Dulka, Janusz Tomaszek i Józef Baran. Ks. Dulka w wygłoszonym kazaniu przypomniał okoliczności towarzyszące wydarzeniom 1918 roku i zachęcił do wyciągania wniosków z historii, lubiącej często się powtarzać. Następnie uczestnicy przeszli pod Muzeum Regionalne i tam odbyły się oficjalne obchody gminne. Udział wzięły władze samorządowe gminy Bestwina – wójt Artur Beniowski, przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik, skarbnik Anita Kubik (oni też złożyli wieniec), przybyli radni naszej gminy i powiatu bielskiego, sołtysi, członkowie Rad Sołeckich, przedstawiciele oświaty, kultury, organizacji, stowarzyszeń, klubów sportowych. Poczty sztandarowe wystawiły Ochotnicze Straże Pożarne, wraz z nimi górnicy, pszczelarze, myśliwi, uczniowie i zespół regionalny „Bestwina”. Hymn państwowy i pieśni patriotyczne odegrała Orkiestra Dęta Gminy Bestwina z siedzibą w Kaniowie.

Wójt Artur Beniowski dokonał odsłonięcia tablicy razem z przewodniczącym Rady Gminy Jerzym Stanclikiem, obiekt poświęcił ks. Proboszcz Cezary Dulka. Zabierając głos wójt podkreślił, że droga do patriotyzmu, do umiłowania „wielkiej” Ojczyzny wiedzie przez Ojczyznę małą. Edukacja historyczna prowadzona przez nasze placówki kulturalne i oświatowe, publikowane wydawnictwa oraz tworzenie miejsc pamięci przyczyniają się do lepszego poznania dziejów Bestwiny, Bestwinki, Janowic i Kaniowa.

Obchody oficjalne zostały uzupełnione przez imprezy towarzyszące. W sali historycznej Muzeum Regionalnego otwarto wystawę broni przygotowaną przez Stowarzyszenie Kolekcjonerów Broni Palnej „SPARROW” oraz Stowarzyszenie sportowo – kolekcjonerskie miłośników broni palnej „Strzelam bo lubię”. Pasjonaci militariów wystawili kilkadziesiąt egzemplarzy broni, zaproponowali podróż od końca XIX wieku po czasy współczesne. Najciekawiej prezentuje się niemiecki karabin maszynowy MG42, znajdziemy również radziecki Mosin, karabinek AK w różnych wersjach, amerykański M16 i bardzo dobry polski pistolet samopowtarzalny Vis. W zorganizowaniu tej wystawy pomógł pan Marceli Kraus, któremu Muzeum serdecznie dziękuje. Z kolei wystawę mundurów wojskowych przygotowało Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej 73 Pułk Piechoty, do którego należy rekonstruktor Dawid Mikołajczyk z Kaniowa – jemu również Muzeum Regionalne wyraża wdzięczność. Samo Muzeum zaprosiło poza tym na ekspozycję „Józef Haller w Bestwinie”.

Ciekawą atrakcją stał się koncert patriotyczny Orkiestry Dętej Gminy Bestwina z siedzibą w Kaniowie, zrealizowany w kościele Wniebowzięcia NMP w Bestwinie, a zamieszczony w serwisie YouTube i gminnych stronach internetowych. W realizacji projektu wzięły udział zespoły:

W realizacji projektu brały udział zespoły:

- Orkiestra Dęta Gminy Bestwina z siedzibą w Kaniowie;

- Zespół Wokalny z Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej „ART." w Czechowicach-Dziedzicach;

- Chór Szkolny „DIVERTIMENTO" ze Szkoły Podstawowej w Kaniowie;

- Zespół Wokalny ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach pod kierownictwem Urszuli Szkucik-Jagiełki.

Więcej zdjęć - GALERIA