Grafika przedstawiająca bawiących się ludzi na imprezie plenerowej

Terminarz imprez plenerowych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie w roku 2023:

17 czerwca - Święto Gminy Bestwina, tereny rekreacyjne w Bestwinie,
1 lipca - Janowickie Sianokosy, tereny rekreacyjne w Janowicach,
19 sierpnia - Święto Karpia Polskiego, tereny rekreacyjne w Kaniowie,
10 września - Dożynki Gminne, tereny Klubu Sportowego w Bestwince.

 

 

W dniu 25 lutego br. w warszawskim Dzielnicowym Ośrodku Kultury na Ursynowie odbył się po raz pierwszy konkurs modeli kartonowych "Kartonowa Syrenka". Ilość i jakość prezentowanych prac przyprawiała o zawrót głowy. Blisko 530 modeli kartonowych w wielu kategoriach przyciągało uwagę zwiedzających. W konkursie wzięli udział z Polski oraz Litwy. Nie zabrakło oczywiście modelarzy z bestwińskiego "Samuraja", którzy na co dzień działają przy Gminnym Ośrodku Kultury. Wystartowaliśmy z najlepszymi modelami, z których aż cztery prace uplasowały się na podium. Wśród nagrodzonych znaleźli się:

1 miejsce - Sylwester Kluczny za model rakiety Gagarin
1 miejsce - Patryk Maga za model Mig 29
2 miejsce - Patryk Maga za model okrętu podwodnego Scorpene
1 miejsce - Szymon Świerad za model figurki Samuraj

Właściciele obiektów zabytkowych zlokalizowanych na terenie gminy Bestwina mogą składać wnioski o udzielenie dotacji w trybie konkursowym na wykonanie w tych obiektach prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych. Dotacji udzielać będzie Gmina Bestwina w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Nabór trwa od 24 lutego 2023 r. do 15 marca 2023 r.

Dokumenty, które są wymagane jako załączniki do wniosku:

  • kserokopia decyzji o wpisie do rejestru zabytków (o ile jest wpisany),
  • aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do zabytku,
  • kserokopia decyzji Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zezwalającej na przeprowadzenie prac lub robót (o ile jest wymagana przepisami prawa),
  • kserokopia postanowienia lub opinii właściwego konserwatora zabytków, uzgadniającego planowane prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, będącym przedmiotem wniosku o dotację,
  • kosztorys inwestorski planowanych prac lub robót,
  • w przypadku zabytków nieruchomych: projekt i kserokopię pozwolenia na budowę dla prac lub robót, będących przedmiotem wniosku o dotację,
  • w przypadku zabytków ruchomych: program prac konserwatorskich, będących przedmiotem wniosku o dotację,
  • pełnomocnictwo, jeżeli wnioskodawca reprezentowany jest przez przedstawiciela,
  • dokumentacja fotograficzna stanu zachowania zabytku.

Pliki: