01 kwiecień 2021

Gminny Ośrodek Kultury

ul. Krakowska 123
43-512 Bestwina
tel. 322141365
godz. pracy: pn-pt 7:30-15:30


Adresy e-mail:

Sekretariat: biurogok.bestwina.pl
Dyrekcja: dyrekcjagok.bestwina.pl
Księgowość: ksiegowoscgok.bestwina.pl
Kadry: kadrygok.bestwina.pl
Inspektor Danych Osobowych: inspektorgok.bestwina.pl
Webmaster strony internetowej: webmastergok.bestwina.pl

Muzeum Regionalne im. ks. Z. Bubaka

ul. Kościelna 57
43-512 Bestwina
tel.:322141587
godziny pracy: pn-wt 7:30-17:30; śr, pt  7:30-15:30
godziny dla zwiedzających: pn-śr 07:30-15:30, pt 07:30-15:30
godziny wewnętrzne: czw 07:30-15:30

e-mail: biuromuzeum.bestwina.pl


Ochrona Zabytków

ul. Kościelna 57
43-512 Bestwina
tel. 322141587
godziny pracy: pn-wt 7:30-17:30
e-mail: ochrona_zabytkowmuzeum.bestwina.pl