05 wrzesień 2022

„Ty otwierasz swą rękę i karmisz do syta wszystko co żyje.” Artykuł z www.gminabestwina.info

 
 
Rekordowa liczba pojazdów i maszyn rolniczych uczestniczyła w korowodzie dożynkowym, który rozpoczął na ulicy Janowickiej pod numerem 50 obchody święta plonów Anno Domini 2022 w gminie Bestwina, a następnie przejechał janowickimi ulicami: Pszczelarską, Famułkową, Graniczną, Społeczną, Pielgrzymów, Targanicką oraz ponownie Janowicką i zakończył się na terenach rekreacyjnych. Tradycyjnie na jego czele, nie licząc zabezpieczającego samochodu strażackiego, jechała bryczka, a w niej wójt gminy Bestwina, Artur Beniowski oraz starostowie, Państwo Małgorzata i Krzysztof Maga. Nie zabrakło rolników, sadowników, hodowców, rybaków, przedsiębiorców, stowarzyszeń, organizacji z żadnego sołectwa, wszyscy uczestniczyli w obrzędzie religijnym i świeckim tegorocznych dożynek. Zdjęcia TUTAJ (Link zewnętrzny, nowe okno)
 
O godzinie 12.00 rozpoczęła się Uroczysta Msza Święta Dożynkowa, której przewodniczył ks. Robert Kurpios w asyście księży z pozostałych sołectw naszej gminy. Na wstępie starostowie dożynek, Małgorzata i Krzysztof Magowie, w towarzystwie wójta, Artura Beniowskiego, przekazali księdzu proboszczowi symbol dożynek, bochen chleba, który następnie został umieszczony na ołtarzu polowym.
 

Ksiądz, Robert Kurpios, po rozpoczęciu Mszy św. powitał: księży z pozostałych parafii naszej gminy, starostów tegorocznych dożynek, Małgorzatę i Krzysztofa Magów, wójta gminy Bestwina, Artura Beniowskiego wraz z małżonką, radnych Rady Powiatu Bielskiego wraz z członkinią Zarządu Dorotą Nikiel, radnych Rady Gminy Bestwina wraz z przewodniczącym, Jerzym Stanclikiem, przedstawicieli Rad Sołeckich: Janowic z sołtysem Stanisławem Nyczem, Bestwinki z sołtys Teresą Paruch-Ryś, Bestwiny z sołtys Marią Maroszek, Kaniowa z sołtysem Markiem Pękalą, przedstawicieli jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Bestwina wraz z prezesem Zarządu Gminnego Zygmuntem Łukosiem i komendantem gminnym, Grzegorzem Owczarzem, przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Bestwina wraz z przewodniczącymi, Towarzystwo Miłośników Ziemi Bestwińskiej, przedstawicieli Klubów Seniora z Janowic, Bestwiny i Kaniowa, Stowarzyszenie Wędkarskie „Kaniowski Karp Królewski“, Gminne Koło Pszczelarzy, Koło Łowieckie „Bażant“ z Bestwiny,  Zespół Pieśni i Tańca „Bestwina“, przedstawicieli organizacji rolniczych, przedstawicieli klubów sportowych, dyrektorów placówek oświatowych i kulturalnych z terenu gminy Bestwina, poczty sztandarowe, rolników, sadowników, hodowców, rybaków, młodzież szkolną, mieszkańców naszej gminy oraz zaproszonych gości.
„Eucharystia, na której się gromadzimy, to szczególne dziękczynienie. Dzisiaj w sposób szczególny dostrzegamy tę miłość Pana Boga, która nas zewsząd otacza, a przede wszystkim daje człowiekowi to poczucie bezpieczeństwa, bo Bóg, stwórca wszystkiego, we wszystkim nieustannie podtrzymuje życie człowieka, co więcej, troszczy się o każdego z nas. Dlatego dzisiaj, wdzięczni za to, stajemy tu, w tym miejscu z owocami naszej pracy, stajemy przed ołtarzem, aby złożyć Bogu ogromne dziękczynienie za owoce tegorocznego lata, za owoce ziemi, które staje się dla nas pokarmem. Dziękujemy Bogu za jego miłość, a przede wszystkim prosimy o to, aby błogosławił nam na każdy dzień” – to słowa księdza Roberta Kurpiosa wygłoszone na wstępie. W liturgii słowa uczestniczyli: Stanisław Nycz i Katarzyna Jordanek, modlitwę powszechną prowadziła Krystyna Norymberczyk, kazanie wygłosił ksiądz Kamil Kaczor, wikary parafii w Janowicach. Mottem przewodnim były słowa psalmu: „Ty otwierasz swą rękę i karmisz do syta wszystko co żyje.” „Dziękujemy Panu Bogu za to, że mamy plony, za to, że nie ma głodu. (…) Dzisiaj jest czas, żeby podziękować, ponieważ dziękczynienie powoduje, że doceniamy to, co posiadamy, umiemy docenić dary, które otrzymujemy od Pana Boga. Chcemy, jednakże usłyszeć od Pana Boga, co robić dalej, jak wykorzystać te dary, te plony, by przyniosły owoc nie tylko w życiu doczesnym, ale i także wiecznym.” – to początek kazania księdza Kamila. W dalszej jego części nawiązał do dzisiejszej Ewangelii i wytłumaczył znaczenie usłyszanych w niej słów.
Po kazaniu, w procesji z darami udział wzięli i dary ołtarza złożyli: wieniec dożynkowy — wójt gminy Bestwina,  Artur Beniowski wraz z małżonką, ser i masło — starostowie dożynek, Małgorzata i Krzysztof Maga, miód — sołectwo Janowice reprezentowane przez sołtysa sołectwa Janowice, Stanisława Nycza i przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich, warzywa — sołectwo Bestwinka reprezentowane przez sołtys Bestwinki, Teresę Paruch-Ryś i przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich, owoce — sołectwo Bestwina reprezentowane przez sołtys Bestwiny Marię Maroszek i przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich, kołacz — sołectwo Kaniów reprezentowane przez sołtysa Kaniowa Marka Pękalę i przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich. Oprawę muzyczną Mszy św. zapewnił Zespół Pieśni i Tańca „Bestwina“.
Po Uroczystej Mszy Świętej stanowiącej religijną część uroczystości dożynkowych nastąpiła część świecka, w której starostowie, Małgorzata i Krzysztof Magowie, wręczyli bochen chleba upieczony z mąki z tegorocznych zbóż, jako „efekt pracy rąk ludzkich i dar boży” wójtowi gminy Bestwina, Arturowi Beniowskiemu, z prośbą, aby dzielił go godnie, sprawiedliwie, tak żeby nikomu nie zabrakło go na stole. Wójt, Artur Beniowski, wygłosił, że w miarę swoich możliwości na terenie gminy będzie te nasze dobra dzielił godnie i sprawiedliwie.
Słowa wdzięczności za rolniczy trud wszystkim rolnikom, sadownikom, hodowcom, rybakom wygłosili również: sołtys Stanisław Nycz, przewodnicząca KGW w Janowicach, Krystyna Norymberczyk, członkini Zarządu Powiatu Bielskiego, Dorota Nikiel.
Prowadzący część świecką, Sławomir Ślosarczyk, poprosił na scenę Panią sołtys sołectwa Bestwinka oraz przewodniczącą tamtejszego KGW, gospodarzy przyszłorocznych dożynek, aby odebrały od gospodarzy tegorocznych dożynek „symbol dożynek gminnych” – tradycję zapoczątkowaną przed laty w Janowicach – skrzynkę z sierpem, którym zgodnie z tradycją należy ściąć pierwsze kłosy zbóż w czasie żniw.
Sławek, jak przystało na prawdziwego gawędziarza, opowiadał gwarą o tradycji organizowania dożynek i związanych z nimi obrzędach.
Wójt, Artur Beniowski, podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tegorocznych dożynek w imieniu całego samorządu gminy Bestwina, w imieniu przewodniczącego i radnych Rady Gminy Bestwina organizacjom i organizatorom: Gminnemu Ośrodkowi Kultury, sołtysowi i Radzie Sołeckiej w Janowicach, Kołu Gospodyń Wiejskich i życzył udanej zabawy w dalszej części uroczystości.
Koło Gospodyń Wiejskich w Janowicach zaprezentowało kilka przyśpiewek, poświęconych w główniej mierze wójtowi gminy oraz bieżącym wydarzeniom w sołectwie Janowice. Oto parę z nich: „Sala gimnastyczna buduje się pięknie, może już za roczek będzie poświęcenie. Przedszkole też mamy odremontowane i plac zabaw nowy, bardzo funkcjonalny. Dawne postulaty nam się już ziściły, bardzo dziękujemy, wójcie naszej gminy. Prosimy cię jeszcze byś nas wypromował, a dla naszej wioski forsy nie żałował. Radnych dziś prosimy, aby pamiętali, co obiecywali, gdy głosów szukali.”
Należy podkreślić i podziękować za ogrom pracy włożony w organizację uroczystości dożynkowych dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Bestwinie, Grzegorzowi Boboniowi i podległym mu pracownikom oraz janowickiej społeczności i funkcjonującym w niej organizacjom i stowarzyszeniom. Wszystko przygotowane perfekcyjnie i na miarę naszych czasów!