13 wrzesień 2023

Dożynki Gminne - Bestwinka 2023

Sołectwo Bestwinka przeżywa w tym roku swoje wielkie chwile. Trzydziestolecie szkoły podstawowej, nadanie jej imienia Zbigniewa Pietrzykowskiego i wreszcie długo oczekiwane dożynki gminne. Impreza w tej formie powraca do Bestwinki trzeci raz: najpierw debiut w r. 2013, potem r. 2017 i wreszcie 10 września 2023 r. Współczesne dożynki nawiązują do uroczystości organizowanych dawniej, ale rzecz jasna są wzbogacone o nowoczesne elementy – obok koni pojawiają się bardzo zaawansowane maszyny rolnicze. To święto każdego, kto kocha i szanuje przyrodę, kto związał swoje życie z przetwarzaniem i ochroną środowiska naturalnego. Nie tylko rolnicy, ale także hodowcy, rybacy, wędkarze, pszczelarze, sadownicy, szkółkarze, myśliwi – reprezentacje różnych środowisk bawiły się w Bestwince wspólnie, a całość została zorganizowana w sposób sprawny, z rozmachem, humorem i pomysłowością.

Planowanie dożynek zaczyna się właściwie zaraz po zakończeniu poprzednich i trudno policzyć, ile dokładnie osób angażuje się w tak duże przedsięwzięcie. Obok Gminnego Ośrodka Kultury i Urzędu Gminy są to w głównej mierze mieszkańcy reprezentowani przez sołtysa (w przypadku Bestwinki jest to Teresa Paruch-Ryś) i radę sołecką, radych gminnych i powiatowych, Koło Gospodyń Wiejskich, Ochotniczą Straż Pożarną, szkołę, parafię, klub sportowy, inne stowarzyszenia i osoby indywidualne. Przedstawiciele czterech sołectw tworzą korowód pojazdów i jeźdźców – tym razem wyruszył on spod strażnicy OSP i podążając ulicami sołectwa  dotarł na tereny sportowo-rekreacyjne KS Bestwinka. Wcześniej krótka uroczystość przywitania z udziałem wójta Artura Beniowskiego miała miejsce pod domem starostów. Tę zaszczytną funkcję sprawowali Joanna i Łukasz Greń, właściciele gospodarstwa szkółkarskiego nagrodzonego przez Urząd Marszałkowski w konkursie „Piękna Wieś Województwa Śląskiego”.

Dożynki Gminne - Bestwinka 2023   Dożynki Gminne - Bestwinka 2023

Należy podkreślić, że nie tylko inicjatywa „odgórna” ale bezpośrednie zaangażowanie mieszkańców gminy (nie tylko Bestwinki) nadaje dożynkom tak unikalny charakter. Coraz więcej rodzin tworzy przydomowe dekoracje, „wyczarowując” ze słomy, warzyw i owoców małe dzieła sztuki. Przystrajano traktory, kombajny i samochody; w korowodzie oprócz motywów typowo rolniczych zauważalne były akcenty rybackie (Stowarzyszenie Wędkarskie „Kaniowski Karp Królewski” i hodowcy), łowieckie (KŁ „Bażant”), nie brakowało także konnej bryczki dla wójta i starostów oraz wspomnianych wcześniej jeźdźców na pięknych wierzchowcach. Asystę zapewniły strażackie wozy bojowe.

Mszę św. w podziękowaniu za tegoroczne zbiory odprawił ks. Józef Baran, proboszcz parafii św. Sebastiana. Kapłan zauważył, że dożynkowa niedziela to czas uroczystości w wielu różnych miejscowościach (dożynki w Kozach, beatyfikacja rodziny Ulmów w Markowej) i podziękował tym, którzy uświetnili swoją pracą i obecnością święto plonów w Bestwince. Podczas liturgii oprawę muzyczną zapewnił Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Bestwina” wspólnie z Orkiestrą Dętą Gminy Bestwina z siedzibą w Kaniowie, czytania i modlitwę wiernych wykonywali sołtys Teresa Paruch – Ryś, przewodnicząca KGW Maria Gawęda i radny gminy Bestwina Sławomir Walczak. Wójt wraz z małżonką przekazali chleb oraz wieniec, natomiast starostowie i reprezentanci sołectw – dary natury, płody rolne i domowe wyroby. Poczty sztandarowe wystawili strażacy, pszczelarze i myśliwi. Ogólny zachwyt wzbudziła dekoracja ołtarza, szczególnie artystycznie wykonany ul.

 
Dożynki Gminne - Bestwinka 2023   Dożynki Gminne - Bestwinka 2023
 

Krótki koncert orkiestry dętej stał się wstępem do części oficjalnej z udziałem zaproszonych gości. Tę część dożynek poprowadził Sławomir Ślósarczyk, znawca kultury regionalnej. Witając starostów zauważył, że małżonkowie założyli stroje charakterystyczne dla miejsca swojego pochodzenia – pan Łukasz wybrał strój lachowski, a pani Joanna – śląski. Starostowie ofiarowali wójtowi chleb, nie zabrakło oczywiście tradycyjnej formuły o jego sprawiedliwym podziale. Z zaproszenia skorzystali parlamentarzyści, byli to posłowie i posłanki: Mirosław Suchoń, Małgorzata Pępek, Mirosława Nykiel, Przemysław Koperski, przedstawicielka Izabeli Kloc. Wieczorem dotarł minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda. Przemawiali poza tym wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz i wicestarosta bielski Andrzej Kamiński. Zgodnie ze zwyczajem, odbyło się przekazanie symbolu dożynek (sierpa) kolejnemu organizatorowi – będzie to sołectwo Bestwina. Symbol odebrały sołtys Bestwiny Maria Maroszek i przewodnicząca KGW „Bestwinianki” Urszula Orłowska.

Dożynkom towarzyszyła wystawa historycznych zdjęć przygotowanych i opracowanych merytorycznie przez przewodniczącą Towarzystwa Miłośników Ziemi Bestwińskiej Dorotę Surowiak. Druga wystawa prezentowała dorobek grupy artystów plastyków „Jaskółka”. Ofertę gastronomiczną oferowały liczne stoiska, m.in. Koło Gospodyń Wiejskich w Bestwince czy też gospodarstwo rybackie pana Janusza Pająka.

 
Dożynki Gminne - Bestwinka 2023   Dożynki Gminne - Bestwinka 2023
 

Część taneczną poprowadziły dwa zespoły: „Tyrolia Band” oraz „Dynamika” – w obydwóch występują muzycy znani z naszych lokalnych formacji, bawiono się do późna, czemu sprzyjała prawdziwie letnia, upalna pogoda.

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim, którzy przygotowali uroczystość i w niej uczestniczyli.

Do zobaczenia w Bestwinie!

Więcej zdjęć - GALERIA (Link zewnętrzny, nowe okno przeglądarki)