01 kwiecień 2021

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów o wprowadzeniu rozszerzonych zasad bezpieczeństwa w związku z sytuacją epidemiologiczną kraju w okresie od 20 marca do 9 kwietnia 2021 roku działalność Gminnego Ośrodka Kultury oraz Muzeum Regionalne w Bestwinie ograniczona zostaje do organizacji prób i ćwiczeń stałych grup artystycznych działających w placówkach zgodnie z przyjętym grafikiem oraz obowiązującym regulaminem określającym rygory sanitarne.

Kontakt z pracownikami GOK
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30
pod numerami telefonów: 32 214 13 65; 214 15 87