21 wrzesień 2021

„Ocalić od zapomnienia”, to nowość wydawnicza w gminie Bestwina. Książka autorstwa Grzegorza Bobonia oraz Sławomira Ślósarczyka licząca 124 strony, to próba przedstawienia wybranych elementów tradycyjnej kultury ludowej, takich jak opis tradycyjnego stroju bestwińskiego, miejscowej gwary, instrumentów i muzyki ludowej. Znaczącą jej część zajmuje próba monograficznego przedstawienia historii Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Bestwina” od początku jego powstania do czasów współczesnych, zobrazowana archiwalnymi dokumentami oraz zdjęciami. Jak podkreślają we wstępie autorzy: pozycja ta z jednej strony skierowana jest do mieszkańców naszej Gminy (i nie tylko), dla których tradycja stanowi wartość nadrzędną, a z drugiej strony do tych, którzy do tej pory nie przyznawali się do związków ze wsią, często nie utożsamiali się z ludowością, z którą kiedyś mogli mieć wiele wspólnego. Może dzięki niej ludowość nie będzie dla nich czymś wstydliwym, a stanie się powodem do dumy – skąd pochodzę i jak bogate tradycje odziedziczyłem po przodkach.

Stanowi ona jeden z trzech elementów zrealizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie projektu: „Przeszłość dla teraźniejszości. Poszukiwanie własnej tożsamości poprzez rekonstrukcję i popularyzację ludowego stroju lachowskiego” finansowanego ze środków Unii Europejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz środków własnych gminy Bestwina.

Książka dostępna w Gminnym Ośrodku Kultury w Bestwinie

 

 

W ramach wspomnianego projektu przed budynkiem Ośrodka Kultury usytuowano parę w strojach lachowskich. Rzeźby wykonane przez artystę Janusza Wędzichę z Wilkowic ukazują kawalera i pannę w strojach bestwińskich – ubiorze regionalnym noszonym na terenach lachowskich w południowo-zachodniej Małopolsce do końca XIX wieku.

 

 

Trzecim elementem są natomiast zrekonstruowane stroje lachowskie (kobiece i męskie; odświętne i codzienne) wyeksponowane na Sali Widowiskowej Ośrodka oraz w Muzeum Regionalnym im. ks. Zygmunta Bubaka w Bestwinie.