BESTWIŃSKA NOC MUZEÓW  W PROGRAMIE: WYSTAWA MALARSTWA ANDRZEJA WAJDY ZWIEDZANIE EKSPOZYCJI STAŁEJ  15 MAJA 2021     GODZ. 20:00 - 22:00        PODCZAS BESTWIŃSKIEJ NOCY MUZEÓW OBOWIĄZYWAĆ BĘDĄ RYGORY SANITARNE

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina przez 5 lat wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju ogłosiło 16 naborów umożliwiających pozyskanie dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 m.in. przez jednostki samorządu terytorialnego, organizacje im podległe, rybaków, przedsiębiorców, osób chcących założyć działalność gospodarczą.
Za pośrednictwem organu decyzyjnego Stowarzyszenia tj. Rady wybrano do realizacji 8 projektów
z obszaru Gminy Bestwina o łącznej wartości 600 176,00 zł. Projekty te pozwoliły rozwinąć region pod względem gospodarczym oraz zachować lokalne dziedzictwo kulturowo-historyczne
i przyrodnicze obszaru. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów dobrych praktyk wykorzystania środków unijnych z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020. Realizacja tych projektów podniosła walory kulturowe i przyrodnicze obszaru oraz dała lokalnej społeczności, a także osobom odwiedzającym Gminę możliwość korzystania z ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej
i rekreacyjnej, m.in. z placów zabaw, siłowni zewnętrznych, Parku Miniatur. Stowarzyszenie wsparło również gospodarstwa rybackie w zakresie modernizacji i innowacyjności, co przyczyniło się do rozwoju tych przedsiębiorstw, działalności w zakresie chowu i hodowli ryb słodkowodnych, poprawie jakości produktu oraz dostępności świeżej ryby przez cały rok, a nie tylko na święta.

 Zdjęcie ukazujące projekt "Park Miniatur w Bestwinie"  Zdjęcie prac wykonanych w Gminnym Ośrodku Kultury
 Zdjęcie Rybaczówki   Zdjęcie ukazujące piec ceramiczny z rodzinnych warsztatów ceramicznych

 

Od dnia 4 maja 2021 roku Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie oraz Muzeum Regionalne im. ks. Z. Bubaka
wznawiają swoją działalność w obowiązującym reżimie sanitarnym.
Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 19.00.

ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM DYREKTORA

GMINNY OŚRODEK KULTURY

I MUZEUM REGIONALNE W BESTWINIE

W DNIU 30 KWIETNA 2021r.  BĘDĄ NIECZYNNE.

Uczcijmy 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja! Udekorujmy domy flagami narodowymi. W związku z sytuacją epidemiologiczną na terenie naszego kraju uroczyste obchody związane z 230. rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja na terenie gminy Bestwina w dniu 3 maja 2021 roku odbędą się w ograniczonym zakresie. W imieniu władz samorządowych, rad sołeckich, stowarzyszeń i organizacji oraz wszystkich mieszkańców naszej Gminy, kwiaty pod pomnikiem na cmentarzu w Janowicach o godz. 8.45 złożą: Wójt Gminy Artur Beniowski, Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik oraz Sołtys Sołectwa Janowice Stanisław Nycz.