08 maj 2024
 

Kliknij w plakat aby powiększyć w nowym oknie przeglądarki.

Jest nam niezwykle miło poinformować, że Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku Białej rozpoczyna drugą edycję konkursu plastycznego „TKB w oczach dzieci". Konkurs organizowany jest w ramach 61. Tygodnia Kultury Beskidzkiej. Współorganizatorami konkursu są Miejski Ośrodek Kultury w Żywcu oraz Muzeum Miejskie w Żywcu.

Jego celem jest kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez tworzenie różnorodnych prac plastycznych na określony temat, a także upowszechnianie wiedzy o Tygodniu Kultury Beskidzkiej, wielkim święcie folkloru i tradycji ludowej Beskidów. Konkursowi przyświeca również idea wzmacniania poczucia tożsamości kulturowej wśród dzieci, co z kolei służyć ma utrwaleniu dziedzictwa kulturowego subregionu południowego województwa śląskiego.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych. Zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych: dla klas I–IV oraz V–VIII. Prace konkursowe muszą tematycznie być związane z Tygodniem Kultury Beskidzkiej. Format wyłącznie A4 oraz A3, technika wykonania jest dowolna (farby plakatowe, akwarela, rysunek kredką, ołówkiem, piórkiem, węglem itp.).

Prace przyjmowane są do 23 maja 2024 r, a wyniki konkursu zostaną ogłoszone w 20 czerwca 2024r, wraz z zamieszczeniem protokołu jury na stronie www.rok.bielsko.pl.

Na laureatów czekają nagrody rzeczowe, które zostaną wręczone podczas wernisażu, zaplanowanego na 19 lipca 2024 r, w Muzeum Miejskim w Żywcu przy ul. Zamkowa 2.

Informacje o Konkursie znajdują się na stronie www.rok.bielsko.pl oraz www.tkb.art.pl.

Proszę o dokładne zapoznanie się z regulaminem konkursu, czytelne wypełnienie karty zgłoszeniowej i podpisy rodzica i opiekuna na załącznikach. Prosimy również o czytelne podanie imienia i nazwiska dziecka na odwrocie pracy konkursowej. Prace przesyłamy na adres: Regionalny Ośrodek Kultury, Ul. 1 Maja 8, 43-300 Bielsko-Biała z dopiskiem konkurs plastyczny.

Na laureatów czekają ciekawe nagrody rzeczowe, udział w otwarciu wystawy pokonkursowej, możliwość udziału jako gość w Tygodniu Kultury Beskidzkiej w ramach Osady Pasterskiej na amfiteatrze pod Grojcem w Żywcu.

Dokumenty:

Plakat

Regulamin

Dodatkowe informacje

Informacje o konkursie