27 lipiec 2021

14 lokalnych grup działania z terenu województwa śląskiego rozpoczyna zbieranie podpisów pod pismem do Marszałka Jakuba Chełstowskiego w sprawie wprowadzenia BEZPOŚREDNIEJ formuły instrumentu RLKS (Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność). Decyzja Marszałka będzie kluczowa dla wielu śląskich grup, w tym naszej, w nowej perspektywie finansowej. Bezpośrednia formuła wdrażania RLKS zapewni finansowanie Strategii i Państwa projektów w kolejnych latach.

Prosimy naszych członków, partnerów, przedstawicieli lokalnych organizacji, instytucji, firm oraz mieszkańców o wsparcie inicjatywy i złożenie podpisu na liście poparcia. Wszyscy zainteresowani mogą składać podpisy, do 30 lipca 2020 r. włącznie (piątek):
- w biurze LGD lub
- pobierając listę do wydruku – prosimy dostarczyć oryginał do biura LGD najpóźniej w piątek 30 lipca, lub
- w każdym Urzędzie Gminy (lista znajduje się w sekretariacie lub na dzienniku podawczym).


Pismo 14 śląskich LGD do Marszałka Województwa Jakuba Chełstowskiego

https://www.ziemiabielska.pl/pliki/2021/dokumenty/pismo.pdf (link zewnętrzny, nowe okno)

Lista poparcia do wydruku

https://www.ziemiabielska.pl/pliki/2021/dokumenty/lista_poparcia.pdf (link zewnętrzny, nowe okno)